Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Odbor financí, vnitřních věcí a majetku

Poslední změna: Úterý 06.11.2018 14:26 by Petr Prášek
 •      Oddělení vnitřních věcí

 •    Bc. Leona Kalužová – vedoucí odboru

T    599 425 104
       
 •    Petra Mamulováreferent odboru, matrikář
 
T    599 425 102
 
Hana Šimůnková
 

E       hsimunkova@polanka.ostrava.cz

T       599 425 105

M     
606 044 996  

Ing. Jana Fraisová - referent odboru

 T     599 425 103

 E     

 • Oddělení majetku

 
 • Ing. Zuzana Kurková, Ph.D. – referent oddělení majetku

T    599 425 109
 
M    725 954 994

Odbor zabezpečuje tyto činnosti

Bc. Leona Kalužová

 • hlavní účetní
 • správce rozpočtu

Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.

 • hospodaření s nemovitým majetkem
 • prodej a výkup pozemků
 • uzavírání smluv o zřízení věcného břemene
 • nájemní smlouvy
 • evidence a pronájem obecních bytů - dokumenty ke sažení
 • vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu
 • zajišťování stanoviska obce k umístění staveb na obecních pozemcích

Ing. Jana Fraisová

 • ověřování podpisu nebo kopie listiny
 • výkon spisové služby
 • správa úřední desky
 • rybářské a lovecké lístky
 • evidence psů
 • pokladna
 • smlouvy o nájmu hrobových míst
 • rozhlas
 • správa webových stránek a aplikace

Petra Mamulová

 

Hana Šimůnková

 • přestupkové řízení
 • péče občany omezené ve svéprávnosti
 • péče o seniory  a zdravotně postižené osoby
 • sociální kurátor pro dospělé
 • sociální práce

Kde vyřídit:

Dávky hmotné nouze a státní sociální podpory

Úřad práce, Opavská 1118/3, Ostrava - Poruba

Formuláře jsou dostupné v elektronické podobě na

Příspěvek na péči
 

Úřad práce, 30. dubna 3130/2d, 701 59 Moravská Ostrava

Označení mot. vozidla osoby zdravotně postižené

Od 1.6.2014 nově na odboru dopravně správních činností MMO

Odkazy:

odkaz na sociální služby v Ostravě: http://socialnisluzby.ostrava.cz/uvod

Bc. Leona Kalužová
vedoucí odboru financí, vnitřních věcí a majetku
599425104
Ing. Jana Fraisová
referent odboru financí, vnitřních věcí a majetku
599425103
Kontaktní seznam všech pracovníků
Kontakt

Kontaktní centrum staturátního města Ostravy

844 121 314


Spojovatelka úřadu

599 425 101


Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
1. května 330/160
725 25 Ostrava


Úřední hodiny »