Odbor hospodářské správy a veřejných zakázek

Řeší:

Personální obsazení:

Roman Mihula – vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

T      599 425 112
M     725 528 511
 
Bc. Petr Neuvirt - referent odboru hospodářské správy a veřejných zakázek
T    599 425 111

Bc. Martina Mohylová, DiS.  – referent odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

T      599 425 109
 

Květoslava Miřijovská – referent majetku

E   

T    599 425 109

M    725 954 994

 

Odbor zabezpečuje tyto činnosti

 • veřejné zakázky
 • komunální služby
 • požární ochrana
 • investiční činnost
 • údržba
 • stížnosti
 • hospodaření s nemovitým majetkem
 • prodej a výkup pozemků
 • uzavírání smluv o zřízení věcného břemene
 • nájemní smlouvy
 • evidence a pronájem obecních bytů - dokumenty ke stažení
 • vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu
 • zajišťování stanoviska obce k umístění staveb na obecních pozemcích

 

Květoslava Kechagias - uklízečka

Oddělení údržby:

 

Milan Freisler – dělník údržby

Libor Choleva – dělník údržby

Martin Starý - dělník údržby

Kontakty

Roman Mihula
vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek