Czech Point

Kontaktní místo

czech-pointCzech POINT je místo pro komunikaci občana s veřejnou správou. Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou je jedním z úřadů, který má oprávnění vydávat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy.

Co přináší projekt Czech POINT občanovi?

Výpis z veřejných registrů

  • Katastru nemovitostí
  • Živnostenský rejstřík
  • Obchodní rejstřík
  • Seznam kvalifikovaných dodavatelů
  • Insolvenční rejstřík

Výpisy z neveřejných registrů

  • Trestní rejstřík
  • Registr účastníků provozu modulu autovraky ISOH
  • Bodové hodnocení osoby - registr řidičů

Podání

  • Registr živnostenského podnikání - podání pro právnické osoby
  • Registr živnostenského podnikání - podání pro fyzické osob

Poplatky

Poplatky jsou stanoveny zákonem a činí za 1. stránku výpisu 100 Kč, za každou další pak 50 Kč. Za výpis z rejstříku trestů zaplatíte 100 Kč. O poskytnutí všech výše uvedených výpisů můžete zažádat u pracovnic za přepážkou v přízemí budovy naší radnice:

Petra Mamulová 

pracovník odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury
599 425 102
Ing. Petra Metelková, DiS.
pracovník odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury
599 425 103

Další odkazy: