Obecní kaple

25. května 2018 mohli polanští občané navštívit a prohlédnout si opravenou obecní kapli na ulici 1. května v rámci ,,Noci kostelů“.

Inspirací pro vznik ,,Noci kostelů“ byly noční náboženské slavnosti ve Vídni, které se rozšířily i do sousedních zemí Rakouska (Česka, Slovenska, Maďarska, Německa, v nedávné minulosti i do Polska).

Návštěvníci obecní kaple si prohlédli obnovený původní skromný interiér kaple - obnovený oltář se soškou madony s děťátkem, obrazy s náboženskou tématikou. Na dvou informačních tabulích a letáčku se dověděli něco o historii kaple a o její současnosti - provedení celkové opravy stavby tj. nové vnitřní a vnější omítky, instalaci nové věžičky, střechy, podlahy, instalaci elektrického zvonění během měsíce května 2018, úpravy okolí kaple – nová dlážděná cesta a osazení pozemku kolem kaple nízkými keřovitými rostlinami. 

O tomto a o mnohém dalším se mohli návštěvníci, kterých bylo kolem padesáti, dovědět od průvodkyně z Římskokatolické farnosti Polanka nad Odrou. Kaple v minulosti sloužila ke katolickým lidovým pobožnostem, pravidelně se zvonilo ráno, v poledne a večer, dále pak v pátek v 15 hod. (na památku Kristovy smrti). Stejně tak se zvonilo nepravidelně na požádání při oznamování úmrtí spoluobčana Polanky.

Do budoucna si přejeme, aby se splnila slova pana starosty Bochnii:                           
                        ,,Ať kaple opět ožije tím, čím žila.“

 

 

Prezentaci o historii a průběhu rekonstrukce Obecní kaple si můžete prohlédnout zde.