Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Obecní kaple

Poslední změna: Pátek 22.06.2018 13:52

25. května 2018 mohli polanští občané navštívit a prohlédnout si opravenou obecní kapli na ulici 1. května v rámci ,,Noci kostelů“.

Inspirací pro vznik ,,Noci kostelů“ byly noční náboženské slavnosti ve Vídni, které se rozšířily i do sousedních zemí Rakouska (Česka, Slovenska, Maďarska, Německa, v nedávné minulosti i do Polska).

Návštěvníci obecní kaple si prohlédli obnovený původní skromný interiér kaple - obnovený oltář se soškou madony s děťátkem, obrazy s náboženskou tématikou. Na dvou informačních tabulích a letáčku se dověděli něco o historii kaple a o její současnosti - provedení celkové opravy stavby tj. nové vnitřní a vnější omítky, instalaci nové věžičky, střechy, podlahy, instalaci elektrického zvonění během měsíce května 2018, úpravy okolí kaple – nová dlážděná cesta a osazení pozemku kolem kaple nízkými keřovitými rostlinami. 

O tomto a o mnohém dalším se mohli návštěvníci, kterých bylo kolem padesáti, dovědět od průvodkyně z Římskokatolické farnosti Polanka nad Odrou. Kaple v minulosti sloužila ke katolickým lidovým pobožnostem, pravidelně se zvonilo ráno, v poledne a večer, dále pak v pátek v 15 hod. (na památku Kristovy smrti). Stejně tak se zvonilo nepravidelně na požádání při oznamování úmrtí spoluobčana Polanky.

Do budoucna si přejeme, aby se splnila slova pana starosty Bochnii:                           
                        ,,Ať kaple opět ožije tím, čím žila.“

 

 

Prezentaci o historii a průběhu rekonstrukce Obecní kaple si můžete prohlédnout zde.

 

Kontakt

Kontaktní centrum staturátního města Ostravy

844 121 314


Spojovatelka úřadu

599 425 101


Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
1. května 330/160
725 25 Ostrava


Úřední hodiny »