Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Městská policie

Poslední změna: Středa 01.01.2014 20:56

Mimořádné situace v běžném životě

Ženy a dívky, jakožto oběti násilné a mravnostní trestné činnosti, jsou druhou cílovou skupinou výše zmíněného projektu. V říjnu 2019 započne sebeobrana pro ženy, která je součástí projektu „Mimořádné situace v běžném životě“. Tímto zveme zájemkyně, aby se přihlásily na Městské policii Ostrava. Bližší informace získáte na tel. 720 735 125 nebo na emailu info@mpostrava.cz Kurz je složený z deseti lekcí a bude se konat v budově IBC na ul. Nemocniční 11 v Moravské Ostravě, kde se Vám budou věnovat zkušení lektoři Městské policie Ostrava. Hlavním cílem projektu je seznámit účastnice se základy sebeobrany. Nedílnou součástí je také zvýšit účastnicím povědomí o principech bezpečného chování v běžném životě, kyberprostoru.

Městské policie Ostrava besedovala se středoškoláky

Městská policie Ostrava v rámci prevence organizuje mnoho tematických besed. Ty jsou svým obsahem přizpůsobené věkové struktuře posluchačů – od dětí v mateřských školách přes žáky základních a středních škol až po seniory. Nezapomínáme však ani na sluchově, zrakově či jinak postižené osoby.

Městská policie Ostrava pro neslyšící a nedoslýchavé

V rámci projektu „Mimořádné situace v běžném životě“ proběhlo ve spolupráci s CSNN (Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé) na ul. 28. října 286/10 v Ostravě několik besed, které byly zároveň tlumočeny do znakové řeči. Od února letošního roku v nich strážníci městské policie přednášeli tato témata:

Celostátní akce JEHLA znovu pomohla očistit česká města

V úterý 16. dubna 2019 proběhl již 5. ročník této akce, která je zaměřena na sběr použitých jehel a injekčních stříkaček. Strážníci Městské policie Ostrava při ní letos sesbírali 130 kusů tohoto nebezpečného materiálu.

Blíží se první letošní termíny značení syntetickou DNA

Strážníci Městské policie Ostrava budou i letos provádět značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek. Značení je financováno z dotačního programu Ministerstva vnitra ČR. Finanční podporu poskytlo také statutární město Ostrava. Díky tomu je pro občany prováděno bezplatně.

Řetízek a panoramatické kukátko

Městská policie Ostrava i letos zdarma instaluje dveřní bezpečnostní řetízek a panoramatické kukátko na vstupní dveře do bytu nebo rodinného domu.

Senior linka

Tato ojedinělá bezplatná služba občanům je z velké části zabezpečována strážníky a pracovníky Městské policie Ostrava a díky podpoře města, městských odvodů a Ministerstva vnitra ČR je služba stále dostupnější. Senior linka je určena nejen osaměle žijícím seniorům, ale také osobám se zdravotním handicapem.

Kontakt

Kontaktní centrum staturátního města Ostravy

844 121 314


Spojovatelka úřadu

599 425 101


Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
1. května 330/160
725 25 Ostrava


Úřední hodiny »