Městská policie

Besedy pro seniory

Jedna z těchto preventivních besed v rámci projektu „Mimořádné situace v běžném životě“, se konala v pondělí 16. září 2019 od 10 hodin přímo v budově Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje, na ulici Nemocniční 3328/11 v Moravské Ostravě.

Městské policie Ostrava besedovala se středoškoláky

Městská policie Ostrava v rámci prevence organizuje mnoho tematických besed. Ty jsou svým obsahem přizpůsobené věkové struktuře posluchačů – od dětí v mateřských školách přes žáky základních a středních škol až po seniory. Nezapomínáme však ani na sluchově, zrakově či jinak postižené osoby.

Městská policie Ostrava pro neslyšící a nedoslýchavé

V rámci projektu „Mimořádné situace v běžném životě“ proběhlo ve spolupráci s CSNN (Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé) na ul. 28. října 286/10 v Ostravě několik besed, které byly zároveň tlumočeny do znakové řeči. Od února letošního roku v nich strážníci městské policie přednášeli tato témata:

Celostátní akce JEHLA znovu pomohla očistit česká města

V úterý 16. dubna 2019 proběhl již 5. ročník této akce, která je zaměřena na sběr použitých jehel a injekčních stříkaček. Strážníci Městské policie Ostrava při ní letos sesbírali 130 kusů tohoto nebezpečného materiálu.

Řetízek a panoramatické kukátko

Městská policie Ostrava i letos zdarma instaluje dveřní bezpečnostní řetízek a panoramatické kukátko na vstupní dveře do bytu nebo rodinného domu.

Senior linka

Tato ojedinělá bezplatná služba občanům je z velké části zabezpečována strážníky a pracovníky Městské policie Ostrava a díky podpoře města, městských odvodů a Ministerstva vnitra ČR je služba stále dostupnější. Senior linka je určena nejen osaměle žijícím seniorům, ale také osobám se zdravotním handicapem.