Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Noční klid - společenské a kulturní akce dle platné obecně závazné vyhlášky

Poslední změna: Čtvrtek 12.09.2019 10:22
Na základě obecně závazné vyhlášky č. 5/2019, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 5/2017, o nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2018 vydané Zastupitelstvem města Ostravy, jsou stanoveny výjimečné případy (uvedené v příloze vyhlášky), při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon. Pořadatel akce uvedené v příloze této vyhlášky je povinen tuto akci oznámit nejméně 30 dnů před jejím konáním příslušnému městskému obvodu.
Kontakt

Kontaktní centrum staturátního města Ostravy

844 121 314


Spojovatelka úřadu

599 425 101


Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
1. května 330/160
725 25 Ostrava


Úřední hodiny »