Občan

Parkovací stání

Podmínky pro zařazení nového parkovacího stání pro motorové vozidlo na obecním pozemku

Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace

Noční klid - společenské a kulturní akce dle platné obecně závazné vyhlášky

Na základě obecně závazné vyhlášky č. 5/2019, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 5/2017, o nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2018 vydané Zastupitelstvem města Ostravy, jsou stanoveny výjimečné případy (uvedené v příloze vyhlášky), při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon. Pořadatel akce uvedené v příloze této vyhlášky je povinen tuto akci oznámit nejméně 30 dnů před jejím konáním příslušnému městskému obvodu.