AKTUÁLNĚ

Poplatek za psa 2020
8 1 2020

Poplatek za psa 2020

Místní poplatek ze psů je splatný do 31. 03. 2020. Poplatek za jednoho psa od nového roku 2020 činí 180,- Kč a za každého dalšího psa taktéž 180,- Kč.
Pokud máte psa v bytovém domě, poplatek činí stejně jak loni 1000,- Kč, za dalšího psa v bytovém domě se hradí 1500,-.  
Úhradu poplatku lze uskutečnit v pokladně našeho úřadu v Polance nad Odrou každé pondělí
a středu:            7.30 – 11.15 hod a 12.15 –17.00 hod.
Případně je možné uhradit poplatek bezhotovostně na číslo účtu:
1649327379/0800, variabilní symbol 1341, za který dopíšete číslo popisné Vašeho domu.

Pokud jste již platbu odeslali bankovním převodem se starou částkou 120,-, poprosíme Vás, aby jste zbylou částku 60,- převedli opět na stejné číslo účtu pod stejným variabilním symbolem a číslem popisným Vašeho domu.

27.obecní ples
7 1 2020

27.obecní ples

Dne 17.1.2020 od 20:00 hodin se uskuteční 27.obecní ples v sále Dělnického domu. Vstupenky můžete zakoupit na městském úřadě na podatelně.

Ceník za pronájem Dělnického domu r. 2020
4 11 2019

Ceník za pronájem Dělnického domu r. 2020

S účinnosti od 1.1.2020 se mění ceník za pronájem prostor Dělnického domu a areálu Molákova 701 v Polance nad Odrou.  

OZO - změny v provozu ostravských sběrných dvorů
1 11 2019

OZO - změny v provozu ostravských sběrných dvorů

Provoz sběrného dvoru v Polance zůstává celoročně beze změn.

Statutární město Ostrava – městský obvod Polanka nad Odrou vyhlašuje
17 9 2019

Statutární město Ostrava – městský obvod Polanka nad Odrou vyhlašuje

1)  SMO – městský obvod Polanka nad Odrou vyhlašuje program pro poskytnutí dotací sportovním organizacím se sídlem v Ostravě – Polance nad Odrou, a to v souladu se zákonem 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu se schválenými zásadami pro rozdělování dotací sportovním a jiným organizacím se sídlem v Polance nad Odrou.

2)  SMO – městský obvod Polanka nad Odrou dále poskytuje dotaci na činnost ostatním organizacím Polanky nad Odrou pro ostatní organizace a zapsané spolky, které nesplňují podmínky pro přiznání dotace dle vyhlášeného programu dle zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jakékoliv dotazy ohledně dotací Vám budou poskytnuty na tel. č. 599 425 109.

Povinné čipování psů
17 9 2019

Povinné čipování psů

Od 1. 1. 2020 budou mít majitelé psů zákonnou povinnost nechat svého psa očipovat.
Majitelé psů v České republice mají ještě 105 dní na to, aby nechali svá zvířata u veterinárního lékaře označit mikročipem. K 1. lednu 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem.
 
Místní poplatek za komunální odpad
6 3 2019

Místní poplatek za komunální odpad

 

Dnem, kdy je občan přihlášen k trvalému pobytu na území statutárního města Ostravy (bez rozdílu věku), se stává poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Rozhodnutím zastupitelstva města ze dne 12.12.2018 je ode dne 1.1.2019 ZRUŠENO osvobození od placení poplatku pro občany s trvalým pobytem v sídle ohlašoven – i tyto osoby jsou povinny platit poplatek!!!

Kontaktujte správce poplatku, kterým je Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, tel: 599 499 311

 

Polanka nad Odrou má vlastní chytrou mobilní aplikaci
7 4 2017

Polanka nad Odrou má vlastní chytrou mobilní aplikaci

Aplikace s jednoduchým názvem Obec Polanka nad Odrou. To je další novodobá komunikační síť, která umožní občanům Polanky nad Odrou i turistům, kteří používají chytré mobilní telefony, lépe a rychleji se informovat o dění v obci.