AKTUÁLNĚ

HLEDÁME NAHRADNÍKY DO VOLEBNÍCH KOMISÍ
17 9 2020

HLEDÁME NAHRADNÍKY DO VOLEBNÍCH KOMISÍ

HLEDÁME NAHRADNÍKY DO VOLEBNÍCH KOMISÍ

Zájemci o místo náhradníka ve volební okrskové komisi pro volby do zastupitelstev krajů ve dnech 2.10 až 3.10.2020, nechť se hlásí na podatelně ÚMOb Polanka nad Odrou, tel: 599425103 nebo na tel. 599425104 paní Mamulová.

Členem okrskové komise může být státní občan České republiky.

a)    který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,

b)    u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, a

c)    který není kandidátem pro volby do zastupitelstva kraje, pro který je okrsková volební komise vytvořena

                                                                              

Ing. Zdeňka Kloužková v.r.

Tajemnice ÚMOb

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SOKOL SPOLU V POHYBU
16 9 2020

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SOKOL SPOLU V POHYBU

Tuto sobotu – 19. září proběhne v areálu TJ Sokol Polanka den otevřených dveří pod názvem: Sokol – spolu v pohybu. V 9 hodin dopoledne začne florbalový turnaj rodinných týmů Polanská hůl, od 10.30 do 12.45 proběhnou ukázky cvičení – fitness pro ženy. Od 16 hodin na sokolské louce bude ukázka sportu se psy – AGILITY, jedná se o sport, který nově nabízíme milovníkům psů, zábavy a pohybu; v 17 hodin vystoupí Polanečtí písničkáři. V průběhu odpoledne bude možné zahrát si stolní tenis, soft tenis a další sporty, vyzkoušet si svou fyzickou zdatnost. V podvečer se budou opékat párky. Občerstvení pro sportovce i návštěvníky zajištěno.

 

MUDr. MARTA PÍSKOVSKÁ ŽÁDÁ PACIENTY
16 9 2020

MUDr. MARTA PÍSKOVSKÁ ŽÁDÁ PACIENTY

MUDr. Marta Pískovská  žádá pacienty s příznaky akutního onemocnění s kašlem nebo horečkou, aby nechodili do čekárny, ale kontaktovali ordinaci telefonicky. Dále žádá pacienty, aby si termín osobní návštěvy v ordinaci nejprve domlouvali telefonicky a dodržovali dohodnutý čas návštěvy ordinace. Požadavky na ať pacienti hlásí telefonicky až po 10 hodině.

Děkuji. MUDr. Marta Pískovská, praktická lékařka

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZVE
14 9 2020
KINO RETROSTAR ZVE
9 9 2020

KINO RETROSTAR ZVE

3.11.2020

KINO RETROSTAR ZVE
9 9 2020

KINO RETROSTAR ZVE

17.9.2020

DEN OBCE 12. 09. 2020
4 9 2020

DEN OBCE 12. 09. 2020

Milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na tradiční DEN OBCE

Oznámení o přistavení kontejnérů na objemný odpad
31 8 2020

Oznámení o přistavení kontejnérů na objemný odpad

Ve dnech 5. – 6. října 2020 budou na území Městského obvodu Polanka nad Odrou přistaveny kontejnery na objemný komunální odpad. Odvezeny budou následující den 7. října. Do kontejnerů bude možno ukládat veškerý objemný odpad z domácností: televizory, ledničky pračky, koberce, lustry, nábytek apod. Současně žádáme, aby nedocházelo k odkládání odpadu mimo plné nádoby, pro odložení většího množství odpadu doporučujeme využít druhý den přistavení.

Do těchto nádob není možné ukládat trávu, větve, stavební suť, nebezpečný odpad (barvy, ředidla apod.) a odpad pocházející z podnikatelské činnosti. Tento a další odpad, vyjma odpadu z podnikatelské činnosti, je možno odevzdat ve sběrném dvoře v Polance nad Odrou, který se nachází na konci ul. K Vydralinám.

 

Kontejnery budou přistaveny na těchto stanovištích.

 1.     ul. 1. května – u kontejnerového stání „Hospůdka u Machů“                        

 2.     ul. Za Humny - plocha u křižovatky s ul. 1. května                    

 3.     ul. Hraničky – parkoviště u Dělnického domu                           

 4.     ul. Malostranská - stanoviště kontejnerů na tříděný odpad     

 5.     ul. Janovská – parkoviště u podjezdu                                       

 6.     ul. H. Salichové – parkoviště u sportovní haly

 7.     ul. Nábřežní – kontejnerové stání u křižovatky s ul. 1. května                                 

 8.     ul. K Lípě – kontejnerové stání u křižovatky s ul. Ostravská               

 9.     ul. K Lípě -  křižovatka s ul. Jiřího Krále           

10.    ul. Příměstská – asfaltová plocha u podjezdu dálnice

Vítání občánků 10. 10. 2020
31 8 2020

Vítání občánků 10. 10. 2020

Milí rodiče,

vítání občánků se přesouvá z 26. 9. 2020 na 10. 10. 2020

Rodiče mohou svá dítka k této slavnostní události přihlásit prostřednictvím emailu na vwoznicova@polanka.ostrava.cz. Všem přihlášeným zašleme bližší informace pozvánkou.

Děkujeme

Informace k provozu mateřské školy Polanka nad Odrou od 1. 9. 2020
26 8 2020

Informace k provozu mateřské školy Polanka nad Odrou od 1. 9. 2020

V souladu s manuálem pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem k možnému šíření onemocnění COVID-19 přistoupilo vedení Základní školy a mateřské školy Polanka nad Odrou k těmto základním pravidlům:

Informace k provozu základní školy Polanka nad Odrou od 1. 9. 2020
26 8 2020

Informace k provozu základní školy Polanka nad Odrou od 1. 9. 2020

V souladu s manuálem pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem k možnému šíření onemocnění COVID-19 přistoupilo vedení Základní školy a mateřské školy Polanka nad Odrou k těmto základním pravidlům:

Zahájení školního roku 2020/2021 ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou
26 8 2020
UPOZORNĚNÍ všem vlastníkům nemovitostí v katastrálním území Polanka nad Odrou
21 8 2020

UPOZORNĚNÍ všem vlastníkům nemovitostí v katastrálním území Polanka nad Odrou

Všem vlastníkům nemovitostí v katastrálním území Polanka nad Odrou

 MOBILNÍ APLIKACE POLANKY NAD ODROU
28 7 2020

MOBILNÍ APLIKACE POLANKY NAD ODROU

Polanka nad Odrou má svou mobilní aplikaci, kterou lze stáhnout do mobilního telefonu na odkazech.

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.tripon.polankanadodrou
https://apps.apple.com/bo/app/polanka-nad-odrou/id1209877644

Zde se dozvíte vše potřebné o aktuálním dění v obci.

Hledá se kocour, plemeno Ruský modrý !!!!
20 7 2020

Hledá se kocour, plemeno Ruský modrý !!!!

Milí spoluobčané, POMOZME!!! ODMÉNA 10 000 Kč!

Ztratil se kocour, plemeno Ruský modrý, kastrát, samec, čipovaný - 900079000376568

Barva srsti: šedostříbrná, barva očí: zelená, váha: 4,3 kg, je plachý, nedůvěřivý

Místo ztráty:  Přístřešek na Honsuli, okolo farmy pana Prokopa na dolní Polance

Odměna: 10.000,- Kč nálezci !!! Odměna navýšená. Je nemocný prosím kontaktujte!

V případě nálezu kontaktujte náš ÚMOb , podatelnu p. Woznicovou na tel. 599 425 103

 

 

 

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ č. 15/2020 PŘI EPIDEMII AKTUÁLNĚ !!!!
17 7 2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ č. 15/2020 PŘI EPIDEMII AKTUÁLNĚ !!!!

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě nařizuje mimořádné opatření při epidemii spočívající s účinností ode dne vyhlášení do odvolání tohoto mimořádného opatření na území Moravskoslezského kraje. Účinnosti nabývá dnešního dne. http://www.khsova.cz/docs/01_uredni_deska/mimoradne_opatreni_2020_15_3.pdf

Město nadále poskytuje zápůjčky na výměnu kotlů
13 7 2020

Město nadále poskytuje zápůjčky na výměnu kotlů

Úspěšní ostravští žadatelé o dotaci na výměnu starého domácího kotle za moderní, ekologický mohou od města stále získat bezúročnou zápůjčku na jeho úhradu. Díky ní si kotel pořídí, i když jim aktuálně chybí finance na jeho koupi.

Zápůjčky jsou určeny k překlenutí období mezi schválením dotace krajem a jejím následným vyplacením. „Poskytujeme je občanům Ostravy bezúročně, bez ručení a bez zajištění zástavním právem. Zájemci mohou o zápůjčku požádat, jakmile budou mít uzavřenu smlouvu o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem. Uzavírání smluv bylo ze strany kraje po dobu pandemie pozastaveno, ale nyní již administrace žádostí pokračuje. Ráda bych vyzvala všechny, kteří si o dotaci zažádali, aby po podpisu smlouvy s krajem nezapomněli přijít na magistrát a zápůjčku si vyřídit. Máme k dispozici stále dostatek finančních prostředků,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová. 

Výměnu nevyhovujících kotlů za nové ekologické podporuje město už od roku 2015. Ke státním a krajským dotacím přispívá žadatelům z Ostravy každému částkou 10 tisíc korun. Navíc mohou dostat půjčku, jejíž maximální výše je dána typem pořizovaného nového zdroje vytápění. U plynového kondenzačního kotle je to až 150 tisíc korun, u tepelného čerpadla nebo kotle na biomasu 200 tisíc korun.

Moravskoslezský kraj již rozesílá smlouvy k dotaci žadatelům, kteří uspěli ve třetí výzvě kotlíkových dotací. V současné době zpracovává žádosti ze zásobníku vedené pod pořadovými čísly od 3471 do 8060. Mezi nimi je i 245 žádostí občanů z Ostravy.

„Půjčka je přednostně určena pro ty žadatele, kteří projevili zájem o tuto formu finanční výpomoci v předběžném průzkumu na začátku loňského roku. Město Ostrava však má enormní zájem pomoci co největšímu počtu žadatelů, proto zápůjčky poskytneme podle možností i těm, kteří se do průzkumu nepřihlásili,“ doplnila náměstkyně Kateřina Šebestová.

Ostravané od roku 2012 dosud požádali o podporu na výměnu 2141 kotlů, vyměněno jich už je více než 1300. Město Ostrava bylo jedním z prvních v České republice, které svým obyvatelům nabídlo navíc možnost bezúročných zápůjček. „K dnešnímu dni je díky kotlíkovým dotacím a aktivitám města v Ostravě vyměněno 1349 starých kotlů za nové. Na jejich výměnu jsme doposud přispěli částkou 12 milionů korun. Na poskytnutí bezúročných zápůjček jsme vyplatili téměř 11,5 milionu,“ vypočetla Kateřina Šebestová.

Na území města je podle sčítání ČSÚ z roku 2011 celkem 2429 kotlů na pevná paliva. Po ukončení 3. výzvy kotlíkových dotací by mělo být vyměněno 88 % kotlů na pevná paliva za nové.

Tradiční Polanecký Krmáš letos nebude !!!
1 7 2020

Tradiční Polanecký Krmáš letos nebude !!!

Vážení spoluobčané,
na základě opatření v souvislostí s šířením nemoci Covid 19 nám krizový štáb města Ostravy nedoporučil konání naší tradiční pouti. Rada proto se vší vážností rozhodla o nekonání této tradiční akce. Pokud nám však aktuální stav v době a čase dovolí konat 12. 09. 2020 tradiční ,, DEN OBCE " připravíme pro Vás o to zajímavější program.

Děkujeme za pochopení a přejeme ve zdraví prožité léto a prázdniny.

Za radu MOb Polanka nad Odrou
Pavel Bochnia

Aktualita k žádostem schváleným do zásobníků projektů 3. výzvy kotlíkových dotací
30 6 2020

Aktualita k žádostem schváleným do zásobníků projektů 3. výzvy kotlíkových dotací

odkaz :
https://lokalni-topeniste.msk.cz/node/184 

Změnové Rozhodnutí o navýšení prostředků ve výši 500 mil. Kč pro zásobník 3. výzvy kotlíkových dotací bylo doručeno Moravskoslezskému kraji v podobě, která kraji umožňuje začlenit finanční prostředky do stávajícího dotačního programu a podpořit vytvořený zásobník projektů.

Rada kraje dne 22.6.2020, projednala zapojení financí do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“. Od úterý 23.6.2020 byla zahájena administrativní příprava Smluv o poskytnutí dotace pro projekty od pořadového čísla 3.471 do pořadového čísla 8.060. Smlouvy budou žadatelům následně odesílány e-mailem z e-mailové adresy karel.robot@msk.cz.

Pro žadatele s vyššími pořadovými čísly v tuto chvíli nemáme přiděleny finanční prostředky. O jejich navýšení nadále vyjednáváme.

V případě, že dojde v průběhu administrace programu k úspoře způsobené např. odstoupením některých žadatelů, budeme žadatele s pořadovým číslem 8.061 a vyšším kontaktovat formou e-mailu s informací o možnosti uzavřít dotační smlouvu.