Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

AKTUÁLNĚ

Poslední změna: Čtvrtek 10.07.2014 17:17 by Petr Prášek
Polanský charitativní běh 2019

Polanský charitativní běh 2019

Úterý 19.03.2019 14:39

Propozice: 27. 4. 2019, Polanka nad Odrou

Délka tratě: 10 km a 2,7 km - hobíci, 400 a 800m - dětské závody

Čas prezentace: 9,00 – 10,30 hod

Místo startu a prezentace: Dělnický dům, Polanka nad Odrou

Čas startu: 11:00 hod – 10km, 11:05 hod - 2,7 km, 9:30 hod – dětské závody

polanský běh:

                              

Přistavení kontejnerů na objemný komunální odpad

Úterý 19.03.2019 14:35

Ve dnech 25. - 26. března 2019  budou na území ÚMOb Polanka nad Odrou přistaveny kontejnery na objemný komunální odpad. Odvezeny budou následující den 27. března. Do kontejnerů bude možno ukládat veškerý objemný odpad z domácností: televizory, ledničky pračky, koberce, lustry, nábytek, starý papír apod. Současně žádáme, aby nedocházelo k odkládání odpadu mimo plné nádoby, pro odložení většího množství odpadu doporučujeme využít druhý den přistavení.

Do těchto nádob není možné ukládat trávu, větve, stavební suť, nebezpečný odpad (barvy, ředidla apod.) a odpad pocházející z podnikatelské činnosti. Tento a další odpad, vyjma odpadu z podnikatelské činnosti, je možno odevzdat ve sběrném dvoře v Polance nad Odrou, který se nachází na konci ul. K Vydralinám.

Kontejnery budou přistaveny na těchto stanovištích:

 1.        ul. 1. května – plocha u zastávky „Dolní Polanka“                       

 2.        ul. Za Humny - plocha u křižovatky s ul. 1. května                    

 3.        ul. Hraničky – parkoviště u Dělnického domu                           

 4.        ul. Malostranská -  stanoviště kontejnerů na tříděný odpad     

 5.        ul. Janovská – parkoviště u podjezdu                                       

 6.        ul. H. Salichové – parkoviště u sportovní haly

 7.        ul. Nábřežní -  křižovatka s ul. 1. května                                 

 8.        ul. U Chatek – plocha bývalé prodejny SD Budoucnost          

 9.        ul. K Lípě -  křižovatka s ul. Jiřího Krále           

10.       ul. Příměstská – asfaltová plocha u podjezdu dálnice

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou 2019/2020

Čtvrtek 14.03.2019 11:12

Zápis do 1. třídy ZŠ proběhne:
 

9. dubna 2019 od 12.00 hod. do 18.00 hod. a

10. dubna 2019 od 12.00 hod. do 16.00 hod.

Zápis do MŠ proběhne:

9. května 2019  od 8.00 - 11.00 + 13.00 - 16.00 hod.

 

Kotlíkové dotace

Pondělí 11.03.2019 12:20

Vážení spoluobčané,

krajský dotační program, v rámci kterého budou moci žadatelé v Moravskoslezském kraji podávat své žádosti o dotaci na výměnu kotle, bude vyhlášen nejdříve v měsíci dubnu 2019. Termín příjmu žádostí o dotace předpokládáme nejdříve od května 2019.

Využijte kotlíkovou dotaci!!!

Máte poslední možnost výhodně provést výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím emisní třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 za:

1)      kotel na biomasu – automatický nebo s ručním přikládáním (míra kotlíkové podpory je 80%, tj. až 120 000 Kč)

2)      plynový kondenzační kotel (míra kotlíkové podpory je 75%, tj. až 95 000 Kč)

3)      tepelné čerpadlo (míra kotlíkové podpory je 80%, tj. až 120 000 Kč).

 

navýšenou o tyto bonusy:

 • příspěvek od krajského úřadu ve výši 7 500 Kč
 • příspěvek státu ve výši 7 500 Kč
 • příspěvek obce (město Ostrava) ve výši 10 000 Kč
 • dar od městského obvodu Polanka nad Odrou ve výši 10 000 Kč.

Celková výše bonusů tedy činí 35 000 Kč.

 

Také si Vás dovolujeme upozornit na možnost zápůjčky až do výše 200 000 Kč na pořízení nového zdroje vytápění svého rodinného domu. Zápůjčka bude poskytnuta Magistrátem města Ostravy. Bude bezúročná po celou dobu splácení a max. měsíční splátka činí 2 000 Kč. Doba splácení bude až 10 let s tím, že jí můžete předčasně (tj. kdykoliv a bez sankce) splatit.

 Bližší informace získáte na:

 

Mějte na paměti, že od 1. září roku 2022 bude provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy zcela zakázán!

Dopravní podnik Ostrava nabízí svým cestujícím neomezené wi-fi připojení ve svých vozidlech

Pondělí 11.03.2019 07:14

 

Od začátku března se mohou cestující ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava (DPO) připojit k internetu prostřednictvím bezplatné a neomezené Wi-Fi sítě. Jedinou podmínkou je instalovat si zdarma aplikaci MojeDPO, která zároveň nabízí celou řadu dalších užitečných funkcí.

Přesná poloha cestujícího, nejbližší zastávka MHD, všechna spojení a přestupy. Kromě toho novinky a zprávy z DPO, možnost on-line zakoupit jízdenku (na 45 minut až 7 dní) i stažení jízdních řádů pro režim off-line. DPO spustil svou vlastní aplikaci MojeDPO, kterou společně s tisíci dobrovolníky testoval posledních šest měsíců. „Nejsme první dopravní podnik v ČR, který přišel s wi-fi připojením k internetu pro cestující ve vozidlech. Jsme však první dopravní podnik, který zároveň přišel s tak komplexní vlastní aplikací, a kterou budeme dále rozvíjet podle potřeb cestujících,“ říká generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

„Jsem rád, že Dopravní podnik Ostrava kontinuálně pokračuje ve zlepšování služeb pro cestující. Rozšíření wi-fi a zavedení nové aplikace je dalším krokem při budování si postavení nejmodernějšího městského dopravce v zemi. Že to náš dopravní podnik s novinkami umí, dokládá třeba průlomový a velmi úspěšný způsob platby kartou s optimalizací tarifu přímo ve vozidlech, který jsme zavedli jako první v Česku a po Londýnu druzí v Evropě,“ říká ostravský primátor Tomáš Macura.

Spuštění aplikace MojeDPO je součástí rozsáhlého projektu digitalizace vozového parku, který zatím nemá nikde jinde v ČR obdobu. Komunikační jednotky s WiFi zajišťují také komunikaci mezi jednotlivými vozy navzájem a také komunikaci mezi našimi vozy a infrastrukturou. „Pro nás to znamená, že z každé tramvaje, autobusu nebo trolejbusu dostáváme každou vteřinu až sto různých technických hodnot. To pak vede k naší lepší informovanosti o celém vozovém parku a následně například k lepšímu servisu, prevenci poruch, výpravě a samozřejmě celkovému snižování provozních nákladů,“ dodává Daniel Morys.

Slavnostní slib nových strážníků Městské policie Ostrava

Slavnostní slib nových strážníků Městské policie Ostrava

Pátek 08.03.2019 12:14

Ve čtvrtek 7. března 2019 dopoledne proběhl v budově Magistrátu města Ostravy za přítomnosti čestné jednotky Městské policie Ostrava slib nových strážníků před primátorem města Ostravy, Ing. Tomášem Macurou, MBA.

Slavnostního dopoledne se zúčastnilo 18 strážníků - osm mužů a deset žen, kteří si v rámci rekvalifikačního kurzu osvojili právní normy, potřebné pro výkon tohoto povolání. Prošli také taktickou a střeleckou přípravou či výcvikem v sebeobraně. Nedílnou součástí bylo i získání dovedností v poskytování první pomoci nebo osvojení si základů psychologie.

Vesnické sportovní hry

Středa 06.03.2019 14:54

Hledáme plavce a lyžaře!!! Městský obvod Polanka nad Odrou vstoupil do dalšího ročníku Vesnických sportovních her. Potřebujeme doplnit sportovce v těchto disciplínách: Slalom - předběžný termín konání 14. 2. 2019 na Skalce. Plavání - hledáme rychlé plavce na 100m, termín 9. 3. 2019 na bazénu Sareza v Porubě. Máte-li zájem, kontaktujte pořadatele za Polanku – Martina Sýkoru, tel. 737621949, sykoramartin@volny.cz . Více na vshry@cz.

Místní poplatek za komunální odpad

Středa 06.03.2019 12:49

 

Dnem, kdy je občan přihlášen k trvalému pobytu na území statutárního města Ostravy (bez rozdílu věku), se stává poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Rozhodnutím zastupitelstva města ze dne 12.12.2018 je ode dne 1.1.2019 ZRUŠENO osvobození od placení poplatku pro občany s trvalým pobytem v sídle ohlašoven – i tyto osoby jsou povinny platit poplatek!!!

Kontaktujte správce poplatku, kterým je Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, tel: 599 499 311

 

Jednodušší je nechat pneumatiky v pneuservisu

Středa 06.03.2019 07:50

Šetřete svůj čas a námahu, nepřidělávejte si starosti. Nechávejte ojeté pneumatiky přímo v pneuservisu. Tímto pravidlem se sice řídí většina řidičů, ale někteří z nich mění pneumatiky svépomocí a ty ojeté pak odvážejí do sběrných dvorů.

Přitom v České republice už dlouho funguje bezplatný zpětný odběr pneumatik. Jinak řečeno, za likvidaci pneumatik platí kupující už v rámci jejich pořizovací ceny, takže si s nimi nemusí po ojetí dělat starosti. Přirozeným místem sběru pneumatik je místo jejich prodeje, tedy pneuservis nebo autoservis, kde je pak majitel může nechat bezplatně. Jen v Ostravě je přes 50 takových odběrných míst. Systém zpětného odběru pneumatik zajišťuje v České republice od roku 2016 kolektivní systém Eltma. Pneumatiky jsou sváženy ke zpracovatelům a podrcený materiál je následně využíván například na sportovištích nebo při výrobě tlumicích podložek, případně se z pneumatik vyrábějí alternativní paliva.

Sběrné dvory v Ostravě nejsou místy zpětného odběru pneumatik, a tak bylo rozhodnuto, že město už nebude na odběr pneumatik doplácet. Od července se proto připravuje zpoplatnění příjmu pneumatik ve všech sběrných dvorech OZO Ostrava.

Mění se otevírací doba sběrných dvorů

Středa 06.03.2019 07:49

V dubnu bude ve sběrných dvorech společnosti OZO Ostrava jako každoročně odstartován letní provoz. To se netýká sběrného dvora v Polance nad Odrou, který je otevřen celoročně beze změn, a to ve středu a pátek od 14 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.

Na rozdíl od předchozích let se však změní letní provozní doba sběrných dvorů v Mariánských Horách, Martinově, Radvanicích a Slezské Ostravě. Zatímco dříve byly tyto sběrné dvory v pracovní dny přes léto otevřeny od 10 do 20 hodin, nově to bude od 9 do 19 hodin. Sobotní provoz zůstává stejný – od 8 do 14 hodin.

Podobným způsobem se zavírací doba v létě posune i ve sběrných dvorech v Krásném Poli, Proskovicích a Staré Bělé. Ve středy a v pátky budou v provozu od 14 do 19 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.

Čtyři největší sběrné dvory v Kunčicích, Přívoze, Porubě a Zábřehu budou od dubna do konce října otevřeny každodenně od 8 do 20 hodin, a to včetně víkendů.

Občané Ostravy mohou využívat kterýkoli z uvedených 12 sběrných dvorů (i v jiném městském obvodu, než sami bydlí). Sběrné dvory v Ostravě však nejsou určeny pro odpad od firem ani pro mimoostravské domácnosti.

Kotlíkové dotace

Pátek 01.03.2019 11:13

Dne 10. dubna 2019 bude vyhlášena 3. výzva Kotlíkové dotace. Příjem žádostí bude zahájen 13. května 2019. Žadatelé mohou být fyzické osoby nepodnikající vlastnící rodinný dům na území Moravskoslezského kraje.

Od 1. září roku 2022 bude provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy zcela zakázán.

Poplatky za psy

Poplatky za psy

Pondělí 18.02.2019 16:54

Místní poplatek ze psů je splatný do 31. 03. 2019. Poplatek za jednoho psa činí 120,- Kč a za každého dalšího psa přihlášeného na stejného majitele je 180,- Kč.

Pokud máte více pejsků a každý je psaný na jiného majitele, je poplatek za každého psa 120,- Kč.  Poplatek za psa v bytovém domě činí 1000,- Kč.

Úhradu poplatku lze uskutečnit v pokladně našeho úřadu v Polance nad Odrou každé pondělí a středu: 7.30 – 11.15 hod a 12.15 – 17.00 hod. Případně je možné uhradit poplatek bezhotovostně na účet číslo: 1649327379/0800, variabilní symbol 1341, za který dopíšete č. popisné Vašeho domu a do poznámky uveďte jméno majitele psa.

Reprezentace zvířat chovatelů na Evropské výstavě zvířat v Dánsku

Reprezentace zvířat chovatelů na Evropské výstavě zvířat v Dánsku

Čtvrtek 14.02.2019 08:49

Rádi bychom poděkovali chovateli králíků příteli Miloši Sýkorovi a mladé chovatelce Tereze Sýkorové z Polanky nad Odrou, kteří úspěšně reprezentovali naše město ve dnech 9. – 11. 11. 2018 na Evropské výstavě drobného zvířectva v dánském Herningu.

Na svoje vystavené králíky plemene burgundský a rex dalmatinský strakáč černý, dosáhli vysokého bodového hodnocení.

Děkujeme za vystavení králíků na této světově nejvýznamnější výstavě drobných zvířat. Evropské výstavy se zúčastnili chovatelé z více než dvaceti zemí. Králíci vystavení M. Sýkorou a mladou chovatelkou T. Sýkorovou výrazně přispěli k dobrému jménu celé ČR v chovatelské Evropě.

Josef Vilhelm, tajemník ÚOK chovatelů králíků

Klub skalničkářů ADONIS Ostrava pořádá klubové jarní výstavy pro veřejnost

Klub skalničkářů ADONIS Ostrava pořádá klubové jarní výstavy pro veřejnost

Pondělí 11.02.2019 09:05

Výstavy skalniček se konají v prostorách Střediska přírodovědců KORUNKA,Ostrava Poruba, ul. Čkalovova 10.

Předjarní výstava – 12.a 13.4.2019 - v pátek od 9°° do 17°°, v sobotu od 8°° do 12°° hodin.

Hlavní výstava -  26.a 27.4.2019 – v  pátek od 9°° do 17°°, v sobotu od 8°° do 12°° hodin.

Vstupné na výstavu je 20,- Kč, zajištěn je i prodej skalniček a poradenská služba z  řad členů klubu. Více informací na adrese www.skalnickyostrava.netstranky.cz

 

                                              Srdečně Vás zve  -  Výbor klubu ADONIS z.s

OZO Ostrava rozdává peníze! Stačí dobrý nápad…

OZO Ostrava rozdává peníze! Stačí dobrý nápad…

Středa 06.02.2019 09:54

Neváhejte a zkuste to! Už jen do konce března přijímá odpadová společnost OZO Ostrava elektronické přihlášky do třetího ročníku tematických výzev. Na podporu environmentálně zaměřených projektů, které souvisejí s omezením produkce odpadu nebo s ochranou či zvelebováním životního prostředí, má firma opět připraven milion korun!

Tematická výzva Zelená pro Ostravu je zacílena na podporu projektů zaměřených na úklid, zvelebování, čištění nebo zkrášlování veřejného prostoru, lesů, vod, hájů a luk na území města Ostravy a kategorie Nový život starým věcem aneb Pro Ostravu bez odpadu dává prostor kreativním či praktickým nápadům na opakované využití odpadů nebo na předcházení jejich vzniku. Podpořeny budou osvětové akce, výroba uměleckých děl z odpadů pro veřejný prostor nebo užitkových předmětů z odpadů a oprava či renovace odpadů, která povede k jejich dalšímu využití. Vítána budou také praktická řešení, jak tvorbě odpadu předcházet. Podmínkou podpory projektu je jeho prospěšnost veřejnosti nebo komunitě.

Elektronické žádosti mohou žadatelé posílat až do konce března. V dubnu bude rozhodnuto, které projekty společnost OZO Ostrava podpoří. Na realizaci bude čas do listopadu, nejpozději v prosinci budou muset realizátoři odevzdat závěrečné zprávy a v lednu roku 2020 bude vše vyhodnoceno. Více na www.ozoostrava.cz.

 

V loňském ročníku společnost OZO Ostrava podpořila například instalaci z vyřazených jízdních kol a invalidního vozíku, vznik dílny zaměřené na restaurování nábytku a snižování současného trendu vyhazování použitých věcí, projekt směřující k likvidaci odpadků v sociálně vyloučených lokalitách, estetizaci parku nebo projekty mateřských škol  zaměřené na seznamování dětí s přírodou.

Hernička s cvičením pro rodiče s dětmi (do 6ti let)

Hernička s cvičením pro rodiče s dětmi (do 6ti let)

Pondělí 04.02.2019 08:48

od 4.3.2019 - každé pondělí 9.30 - 11.00

cena 500,-/dítě

kontakt: pajasimova@seznam.cz

Staňte se strážníkem Městské policie Ostrava

Staňte se strážníkem Městské policie Ostrava

Pondělí 28.01.2019 14:12

Městská policie Ostrava nabízí atraktivní povolání v příjemném kolektivu lidí, kterým není lhostejná bezpečnost a pořádek v ostravských ulicích. Základním úkolem strážníka je dohled nad veřejným pořádkem, čímž přispívá zejména k ochraně osob a majetku a prevenci kriminality.

odkaz: http://mpostrava.cz/19-nezarazeno/50-chces-bezpecnejsi-ostravu-stan-se-straznikem

Změny v evidenci jízdních kol – pouze na IBC MSK!!!

Středa 23.01.2019 12:23

Došlo ke změně! Nově lze provádět změny v evidenci jízdních kol a kompenzačních pomůcek pouze na pracovišti IBC MSK na ul. Nemocniční 11/3328 v Ostravě-Moravské Ostravě a Přívozu.

Služba bude i nadále poskytována nonstop (sedm dní v týdnu, 24 hodin denně) pro spokojenost všech občanů, kteří mají jízdní kolo označené forenzní syntetickou DNA. 

Na místě lze:

 • odhlásit prostředek z evidence,
 • nahlásit změnu majitele nebo komponenty na jízdním kole,
 • oznámit krádež či ztrátu jízdního kola pro potřeby registru u městské policie (nikoliv pro potřeby úkonů u Policie ČR).

Termíny nového značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek budou zveřejněny v průběhu roku 2019.

Bližší informace získáte na tel. čísle 720 735 125 v pracovní dny v čase 07:00-15:00 hod.

Kontakt

Kontaktní centrum staturátního města Ostravy

844 121 314


Spojovatelka úřadu

599 425 101


Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
1. května 330/160
725 25 Ostrava


Úřední hodiny »