Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

AKTUÁLNĚ

Poslední změna: Čtvrtek 10.07.2014 17:17 by Petr Prášek

Změny v evidenci jízdních kol – pouze na IBC MSK!!!

Středa 23.01.2019 12:23

Došlo ke změně! Nově lze provádět změny v evidenci jízdních kol a kompenzačních pomůcek pouze na pracovišti IBC MSK na ul. Nemocniční 11/3328 v Ostravě-Moravské Ostravě a Přívozu.

Služba bude i nadále poskytována nonstop (sedm dní v týdnu, 24 hodin denně) pro spokojenost všech občanů, kteří mají jízdní kolo označené forenzní syntetickou DNA. 

Na místě lze:

  • odhlásit prostředek z evidence,
  • nahlásit změnu majitele nebo komponenty na jízdním kole,
  • oznámit krádež či ztrátu jízdního kola pro potřeby registru u městské policie (nikoliv pro potřeby úkonů u Policie ČR).

Termíny nového značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek budou zveřejněny v průběhu roku 2019.

Bližší informace získáte na tel. čísle 720 735 125 v pracovní dny v čase 07:00-15:00 hod.

divadelní představení: Plný kapsy šutrů

divadelní představení: Plný kapsy šutrů

Středa 23.01.2019 08:03

14. března 2019 se bude v kině Retrostar konat divadelní představení: Plný kapsy šutrů. Hraje: Radek Holub a Miroslav Vladyka. Předprodej vstupenek v kině Retrostar. Cena 550,-Kč.

 

MUDR. Marta Pískovská - dovolená

Úterý 22.01.2019 07:53

MUDr.Marta Pískovská oznamuje, že ve čtvrtek 31.1. bude ordinace v provozu jen od 7 do 10 hodin. V termínu od pátku 1. 2. do úterý 5. 2. bude ordinace zavřená (dovolená) . Zástup pro akutní stavy  zajistí MUDr.Radmila Fábriková v Ostravě-Svinově ve své ordinační době. (pá 8-12 a po, út 8-12 a 13-15 hodin).

Plesová sezona 2019 v Dělnickém domě

Středa 16.01.2019 09:39

Plesová sezona 2019

Noví strážníci složili slib před primátorem města Ostravy

Středa 16.01.2019 09:36

Noví strážníci Městské policie Ostrava složili 10. ledna 2019 dopoledne za přítomnosti čestné jednotky Městské policie Ostrava slib před primátorem města Ostravy Ing. Tomášem Macurou, MBA. Slavnostního dopoledne se zúčastnilo sedm mužů a šest žen, kteří si v rámci rekvalifikačního kurzu osvojili nejen právní normy potřebné pro výkon tohoto povolání, ale prošli také výcvikem v sebeobraně, taktickou a střeleckou přípravou. Nedílnou součástí bylo i získání dovedností v poskytování první pomoci nebo osvojení si základů psychologie

Poslední možnost výměny starého kotle za nový!

Pátek 11.01.2019 09:56

Vážení spoluobčané,

 

Ministerstvo životního prostředí umožní dalším desítkám tisíc domácností pořídit si nový ekologický zdroj vytápění. Spouští třetí a zároveň finální vlnu kotlíkových dotací, které významně zlepší kvalitu ovzduší v Česku. Mezi kraje ministerstvo rozdělí 3,125 miliardy korun na výměnu dalších až třiceti tisíc starých kotlů na tuhá paliva. Právě provoz těchto kotlů v září 2022 skončí. Předpokládanou legislativní změnou zákona o ochraně ovzduší a souvisejících vyhlášek lze tedy předpokládat zvýšení počtu kontrol zdrojů vytápění u rodinných domků.

 

Díky Programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech Moravskoslezského kraje (formou bezúročné zápůjčky) si ve 3. vlně tzv. “Kotlíkové dotace“ můžete pořídit:

-        tepelné čerpadlo,

-        kotel na biomasu (ruční plnění, automatický),

-        plynový kondenzační kotel.

 

Přijďte se do 20.02. 2019 informovat o možnosti bezúročné zápůjčky ve výši 150 000 až 200 000 Kč na předfinancování výměny nevyhovujícího kotle na pevná paliva včetně zajištění služeb specialisty na výměnu kotle. Pořízení zápůjčky je spojeno s kotlíkovou dotaci, kde můžete získat až 95% vynaložených nákladů zpět.

 

Více informací získáte na ÚMOb Polanka nad Odrou, odbor stavební a životního prostředí u Bc. Beaty Štěpánové, tel. 599425110, e-mail: bstepanova@polanka.ostrava.cz.

Senior linka

Senior linka

Čtvrtek 10.01.2019 10:21

Tato ojedinělá bezplatná služba občanům je z velké části zabezpečována strážníky a pracovníky Městské policie Ostrava a díky podpoře města, městských odvodů a Ministerstva vnitra ČR je služba stále dostupnější. Senior linka je určena nejen osaměle žijícím seniorům, ale také osobám se zdravotním handicapem.

Tito lidé se mnohdy stávají oběťmi trestné činnosti a to i ve svých vlastních domovech. K nezákonnému obohacení se totiž pachatelé nezdráhají využít lsti nebo dokonce násilí. Častá je například snaha vniknout do bytů či domovů seniorů pod záminkou oprav nebo kontrol, ale výjimkou nejsou ani případy, kdy se pachatelé vydávají za falešné příbuzné či přátele. Jedna z takových situací nastala dne 18. července 2018 v Ostravě-Martinově. Hlídka na místě zjistila, že podezřelou osobou je muž bez domova, který zde hledal místo k přenocování.

Bezprostřední ohrožení života či zdraví pak signalizuje dispečerům městské policie zmáčknutí tlačítka s názvem Zdravotní komplikace, což v roce 2018 pomohlo přibližně 60 seniorům a hendikepovaným, kterým strážníci přivolali zdravotníky.

Aktuálně je na začátku roku 2019 zapojeno více než 450 ostravských domácností. Služba je velice žádaná, proto v současné době jsou téměř všechna dostupná zařízení nainstalována, zbývajících pár desítek bude zprovozněno v nejbližších týdnech.

Ve spolupráci s jednotlivými městskými obvody však intenzivně pracujeme na navýšení celkového počtu těchto zařízení. Prosíme proto o trpělivost, naší snahou je postupně uspokojit zájem všech žadatelů.

Na tel. čísle 720 735 125 v pracovních dnech od 08:00 do 15:00 hodin získáte bližší informace.

Řetízek bezpečí a panoramatické kukátko

Řetízek bezpečí a panoramatické kukátko

Čtvrtek 10.01.2019 10:19

 Městská policie Ostrava bude i letos zdarma instalovat dveřní bezpečnostní řetízek a panoramatické kukátko na vstupní dveře do bytu nebo rodinného domu.

Žádat mohou občané starší šedesáti let a to pouze písemnou formou prostřednictvím svého strážníka-okrskáře, nebo na sociálním odboru v místě bydliště. Při instalaci pověřený zaměstnanec Městské policie Ostrava se seniory pohovoří o bezpečném chování doma i venku. Také připomene možná rizika spojená s návštěvami cizích osob v domě.

V loňském roce jsme ve spolupráci s městem Ostrava nainstalovali více než 100 řetízků bezpečí a panoramatických kukátek.

Bližší informace získáte v pracovních dnech od 08:00 do 15:00 hodin na tel. čísle 720 735 125.

Ostroretky v proudu

Ostroretky v proudu

Úterý 08.01.2019 14:29

Všechny přátele Polanky nad Odrou a její historie chceme informovat o rozhlasovém vysílání čtení na pokračování z knihy "Ostroretky v proudu" o rybách v potoce  Polančice, tentokrát na stanici Praha 2 od pondělí 21.ledna do pátku 25. ledna 2019 ve 20.00 hodin.

 

Vesnické sportovní hry 2019

Úterý 08.01.2019 14:23

Hledáme plavce a lyžaře!!!
Městský obvod Polanka nad Odrou vstoupil do dalšího ročníku Vesnických sportovních her. Potřebujeme doplnit sportovce v těchto disciplínách: Slalom - předběžný termín konání 14. 2. 2019 na Skalce. Plavání - hledáme rychlé plavce na 100m, termín 9. 3. 2019 na bazénu Sareza v Porubě. Máte-li zájem, kontaktujte pořadatele za Polanku – Martina Sýkoru, tel. 737621949, sykoramartin@volny.cz . Více na vshry@cz.

Výtvarné centrum Chagall v Ostravě

Výtvarné centrum Chagall v Ostravě

Úterý 08.01.2019 07:30

pořádá ve dnech 3. 1. 2019 – 27. 2. 2019 výstavu na téma: Helena Salichová.

Termíny svatebních obřadů a vítání občánků pro rok 2019

Úterý 08.01.2019 07:18

Termíny svatebních obřadů a vítání občánků pro rok 2019

Poplatky za psy

Poplatky za psy

Úterý 08.01.2019 07:16

Místní poplatek ze psů je splatný do 31. 03. 2019. Poplatek za jednoho psa činí 120,- Kč a za každého dalšího psa 180,- Kč. Pokud máte psa v bytovém domě, poplatek činí 1000,- Kč. Úhradu poplatku lze uskutečnit v pokladně našeho úřadu v Polance nad Odrou každé pondělí a středu: 7.30 – 11.15 hod a 12.15 – 17.00 hod. Případně je možné uhradit poplatek bezhotovostně na účet číslo: 1649327379/0800, variabilní symbol 1341, za který dopíšete č. p. Vašeho domu.

svoz vánočních stromků

Pondělí 31.12.2018 09:57

společnost OZO Ostrava odstartuje svoz vánočních stromků v pondělí 7. ledna. Od tohoto dne mohou Ostravané odkládat stromky vedle kontejnerových stanovišť na směsný odpad o objemu 1 100 litrů, svoz pak bude pokračovat po čtyři týdny podle předem stanoveného harmonogramu. Svoz stromečků se netýká rodinných domů. Lidé z těchto oblastí mohou stromky odkládat v ostravských sběrných dvorech.

Právě vyšlo další číslo zpravodaje

Právě vyšlo další číslo zpravodaje

Pátek 23.11.2018 10:30

Aktuální číslo občasníku městského obvodu naleznete zde

Svoz odpadu v zimě

Úterý 09.10.2018 10:15

Provozní doba sběrných dvorů se v zimě zkrátí, bioodpady budou sváženy jednou měsíčně

Od 1. listopadu bude jako každoročně ve všech sběrných dvorech OZO Ostrava platit zkrácená zimní provozní doba. Sběrné dvory v Porubě, Přívoze, Kunčicích a Zábřehu budou od pondělí do neděle zavírat už v 18 hodin, ostatní ostravské sběrné dvory budou mít ve všední dny otevřeno do 18 hodin a v sobotu do 12 hodin. Zkrácená zimní provozní doba v ostravských sběrných dvorech potrvá do konce března příštího roku.

Právě vyšlo další číslo zpravodaje

Právě vyšlo další číslo zpravodaje

Pondělí 24.09.2018 10:48

Aktuální číslo občasníku městského obvodu  naleznete zde

Právě vyšlo další číslo Polanského zpravodaje

Právě vyšlo další číslo Polanského zpravodaje

Pátek 20.07.2018 10:49

Aktuální číslo občasníku městského obvodu na červenec - srpen najdete zde

BEACH VOLEJBAL

Středa 04.04.2018 08:47

Zájemci o pravidelný !!! pronájem beach kurtů v areálu Dělnického domu, pište své požadavky na e-mail : delnickydum@polanka.cz

Do zprávy uveďte požadovaný den v týdnu, přibližný čas pronájmu, zda máte zájem o jeden nebo dva kurty, od kterého data požadujete rezervaci a telefonní kontakt. Správce areálu pak s Vámi postupně dojedná Vaše rezervace s ohledem na již rezervované termíny.

Kontakt

Kontaktní centrum staturátního města Ostravy

844 121 314


Spojovatelka úřadu

599 425 101


Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
1. května 330/160
725 25 Ostrava


Úřední hodiny »