Aktuality
Město nadále poskytuje zápůjčky na výměnu kotlů
13 7 2020

Město nadále poskytuje zápůjčky na výměnu kotlů

Úspěšní ostravští žadatelé o dotaci na výměnu starého domácího kotle za moderní, ekologický mohou od města stále získat bezúročnou zápůjčku na jeho úhradu. Díky ní si kotel pořídí, i když jim aktuálně chybí finance na jeho koupi.

Zápůjčky jsou určeny k překlenutí období mezi schválením dotace krajem a jejím následným vyplacením. „Poskytujeme je občanům Ostravy bezúročně, bez ručení a bez zajištění zástavním právem. Zájemci mohou o zápůjčku požádat, jakmile budou mít uzavřenu smlouvu o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem. Uzavírání smluv bylo ze strany kraje po dobu pandemie pozastaveno, ale nyní již administrace žádostí pokračuje. Ráda bych vyzvala všechny, kteří si o dotaci zažádali, aby po podpisu smlouvy s krajem nezapomněli přijít na magistrát a zápůjčku si vyřídit. Máme k dispozici stále dostatek finančních prostředků,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová. 

Výměnu nevyhovujících kotlů za nové ekologické podporuje město už od roku 2015. Ke státním a krajským dotacím přispívá žadatelům z Ostravy každému částkou 10 tisíc korun. Navíc mohou dostat půjčku, jejíž maximální výše je dána typem pořizovaného nového zdroje vytápění. U plynového kondenzačního kotle je to až 150 tisíc korun, u tepelného čerpadla nebo kotle na biomasu 200 tisíc korun.

Moravskoslezský kraj již rozesílá smlouvy k dotaci žadatelům, kteří uspěli ve třetí výzvě kotlíkových dotací. V současné době zpracovává žádosti ze zásobníku vedené pod pořadovými čísly od 3471 do 8060. Mezi nimi je i 245 žádostí občanů z Ostravy.

„Půjčka je přednostně určena pro ty žadatele, kteří projevili zájem o tuto formu finanční výpomoci v předběžném průzkumu na začátku loňského roku. Město Ostrava však má enormní zájem pomoci co největšímu počtu žadatelů, proto zápůjčky poskytneme podle možností i těm, kteří se do průzkumu nepřihlásili,“ doplnila náměstkyně Kateřina Šebestová.

Ostravané od roku 2012 dosud požádali o podporu na výměnu 2141 kotlů, vyměněno jich už je více než 1300. Město Ostrava bylo jedním z prvních v České republice, které svým obyvatelům nabídlo navíc možnost bezúročných zápůjček. „K dnešnímu dni je díky kotlíkovým dotacím a aktivitám města v Ostravě vyměněno 1349 starých kotlů za nové. Na jejich výměnu jsme doposud přispěli částkou 12 milionů korun. Na poskytnutí bezúročných zápůjček jsme vyplatili téměř 11,5 milionu,“ vypočetla Kateřina Šebestová.

Na území města je podle sčítání ČSÚ z roku 2011 celkem 2429 kotlů na pevná paliva. Po ukončení 3. výzvy kotlíkových dotací by mělo být vyměněno 88 % kotlů na pevná paliva za nové.

MUDr. Marta Pískovská: uzavření ordinace z důvodu stavebních prací na domě 15.7.-17.7. a 23.-24.7.2020
2 7 2020

MUDr. Marta Pískovská: uzavření ordinace z důvodu stavebních prací na domě 15.7.-17.7. a 23.-24.7.2020

Zástup 15.-17.7.2020 MUDr.Klára Höferová (ordinace naproti)1.května 545, Polanka nad Odrou, tel. 596 943 115

23.7.2020 ordinace v provozu jen 07:00-09:00 hodin (akutní stavy)

24.7.2020 neodkladné případy ošetří LSPP Ostrava 17-22 hodin, Varenská 5, Ostrava 1, tel. 596 193 475

Plánované přerušení dodávky vody z technických důvodů
1 7 2020

Plánované přerušení dodávky vody z technických důvodů

Dne 15. 07. 2020 od 08:00 - 13:00 hod.
Dojde k plánovanému uzavření vody na ul.

Nábřežní 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 918, 966, 1073, 1074, 1132, 1174, 1175,1212, 1349, 1350, 1400, 1272, 1273
U Studánky 1306, 1419

Postup prací: zastavení vody, výměna armatur, pouštění vody, kontrola těsnosti a proplach potrubí

VÍCE AKTUALIT >>