Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Rozsvícení vánočního stromu

Poslední změna: Středa 05.12.2018 16:15

Nastal opět předvánoční čas, kdy bychom se všichni měli zastavit a načerpat vánoční atmosféru.

I občané Polanky měli možnost se na chvíli zastavit a vychutnat si vánoční atmosféru plnou hudby, perníčků, vánočních ozdob a punče v rámci rozsvícení vánočního stromu, které proběhlo v sobotu 1. prosince 2018 v areálu Dělnického domu. Nechyběla bohatá vánoční výzdoba Dělnického domu, o kterou se postarali Polanští zahrádkáři, vystoupení dětí základní umělecké školy Heleny Salichové, vystoupení dětí ze základní a mateřské  školy v Polance nad Odrou. A samozřejmě, nechyběli Polanští písničkáři. Všude okolo byly znát usměvavé tváře dětí i dospělých.

Kolem šesté hodiny se ujal slova starosta městského obvodu Polanka nad Odrou pan Pavel Bochnia a všem přítomným popřál příjemné prožití svátků vánočních, poděkoval za spolupráci a společně se všemi přítomnými rozsvítil vánoční strom. Pak ještě k poslechu zahrála cimbálovka Iršava.

Závěrem děkujeme všem, kteří se na přípravě oslav Vánoc završené rozsvícením vánočního stromu podíleli.

Rozsvícení vánočního stromu bylo podpořeno společností ČEZ a.s.

Kontakt

Kontaktní centrum staturátního města Ostravy

844 121 314


Spojovatelka úřadu

599 425 101


Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
1. května 330/160
725 25 Ostrava


Úřední hodiny »