Znak Polanky nad Odrou

„V modrém štítě je anděl se zlatými vlasy, držící v pravici dvě červené růže se zlatými semeníky na jednom zeleném stonku a v levici drží zlaté váhy“ takto je popsán znak Polanky nad Odrou, který byl udělen Polance nad Odrou 24. září 1993 primátorem města Ostravy.

Archanděl Gabriel, který je na znaku vyobrazen, byl původně na pečetích Horní a Dolní Polanky    (r. 1722 a r. 1788). Keř růží z pečetí Dolní Polanky byl přenesen do nového znaku v podobě dvou růží a vyměněn za meč v rukou archanděla. Dvě růže symbolizují spojení obou, do té doby samostatných Polanek (r.1850).

Barvami obvodu Polanky nad Odrou je barva modrá (vody rybníků a řeky Odry) a barva bílá (symbol čistoty a pořádku).

Současně se znakem byl navržen prapor městského obvodu Polanky nad Odrou, kdy na modrý podklad byl přenesen obraz znaku. Rubová strana praporu je tvořena dvěma průhy, z nichž horní je bílý a dolní modrý.

Heraldický znak městského obvodu Polanka nad Odrou  se v současné době používá pouze při oficiálních a výjimečných příležitostech. Použití znaku městského obvodu je možné pouze se souhlasem Rady městského obvodu Polanka nad Odrou  podle zákona o obcích.