Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

AKTUÁLNĚ

Poslední změna: Čtvrtek 10.07.2014 17:17 by Petr Prášek
Slavnostní otevření hasičské zbrojnice

Slavnostní otevření hasičské zbrojnice

Pátek 12.07.2019 07:48

Ve čtvrtek 27. 06. 2019 odpoledne za účasti starosty městského obvodu  Pavla Bochnie  a velitele jednotky Ondřeje Cágy přijel přestříhnout pásku před opravenou zbrojnicí také ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje brig. gen. Vladimír Vlček.

 

Ostrava poskytne bezúročné zápůjčky na pořízení nových zdrojů vytápění

Středa 03.07.2019 16:01

Dne 19.06.2019 rozhodlo zastupitelstvo města Ostravy usnesením č. 0421/ZM1822/7 o vyhlášení poskytování bezúročných zápůjček občanům statutárního města Ostravy za účelem předfinancování výdajů na pořízení nových zdrojů vytápění v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva.

Příjem žádostí bude zahájen 1. srpna 2019.

Žádost mohou podávat občané, jejichž pořadové číslo pro kotlíkovou dotaci je v rozmezí 1-3500.

2. ročník fotosoutěže Najdi projekt OPD

2. ročník fotosoutěže Najdi projekt OPD

Pondělí 01.07.2019 10:18

Operační program Doprava vyhlašuje druhý ročník fotografické soutěže pro širokou veřejnost Najdi projekt OPD.

Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 24.5. – 25.5.2019

Úterý 11.06.2019 13:05

Výsledky hlasování: MČ/MO Polanka nad Odrou

Okrsky

Voliči
  v seznamu

Vydané
  obálky

Volební
  účast v %

Odevzdané
  obálky

Platné
  hlasy

% platných
  hlasů

celkem

zpr.

v %

4

4

100,00

4 072

1 126

27,65

1 126

1 111

98,67

Žádost o finanční dar na výměnu kotle

Pondělí 03.06.2019 14:54

Vážení spoluobčané,

SMO, městský obvod Polanka nad Odrou dne 01.07.2019 začne přijímat žádosti o finanční dar na výměnu kotle v rámci programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva". 

Vyplněnou žádost spolu s požadovanými přílohami odevzdejte v kanceláři č. 2.12 u Bc. Beaty Štěpánové, DiS., tel. 599 425 110.

Polanský zpravodaj na květen/červen 2019

Pondělí 27.05.2019 12:52

právě vyšel Polanský zpravodaj na květen/červen 2019

zde:

Poplatek za psy

Poplatek za psy

Pondělí 06.05.2019 09:21

 

Vážení spoluobčané, upozorňujeme Vás, že místní poplatek ze psů byl splatný do konce března 2019.

Ty z Vás, kteří dosud poplatek neuhradili, žádáme, aby tak učinili co nejdříve. Jinak přikročíme k vymáhání dlužné částky, jejíž výše může být až trojnásobná.  Proveďte tedy úhradu poplatku neprodleně na pokladně úřadu každé pondělí a středu od 7:30 do 11:15 a od 12:15 do 17:00 hodin. Případně je možné uhradit poplatek bezhotovostně na účet číslo: 1649327379/0800, var. symbol 1341, za který dopíšete č. p. Vašeho domu a do poznámky uveďte jméno majitele psa.

Místní poplatek za komunální odpad

Středa 06.03.2019 12:49

 

Dnem, kdy je občan přihlášen k trvalému pobytu na území statutárního města Ostravy (bez rozdílu věku), se stává poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Rozhodnutím zastupitelstva města ze dne 12.12.2018 je ode dne 1.1.2019 ZRUŠENO osvobození od placení poplatku pro občany s trvalým pobytem v sídle ohlašoven – i tyto osoby jsou povinny platit poplatek!!!

Kontaktujte správce poplatku, kterým je Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, tel: 599 499 311

 

Polanka nad Odrou má vlastní chytrou mobilní aplikaci

Polanka nad Odrou má vlastní chytrou mobilní aplikaci

Pátek 07.04.2017 11:19

Aplikace s jednoduchým názvem Obec Polanka nad Odrou. To je další novodobá komunikační síť, která umožní občanům Polanky nad Odrou i turistům, kteří používají chytré mobilní telefony, lépe a rychleji se informovat o dění v obci.

Kontakt

Kontaktní centrum staturátního města Ostravy

844 121 314


Spojovatelka úřadu

599 425 101


Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
1. května 330/160
725 25 Ostrava


Úřední hodiny »