Organizační struktura

Struktura úřadu

Vedení

 • starosta Pavel Bochnia
 • místostarostka Martina Šoustalová
 • tajemnice Ing. Zdeňka Kloužková

Odbor financí vnitřních věcí, školství a kultury

zabezpečuje tyto činnosti:

 • finanční a rozpočtové
 • kontrolní činnost
 • evidence majetku
 • matrika, ověřování
 • evidence obyvatel
 • hlášení v rozhlase
 • webové stránky
 • kulturní činnost
 • školství
 • přestupky, správní delikty
 • sociální práce

Odbor stavební, dopravy a životního prostředí

zabezpečuje tyto činnosti:

 • stavební úřad
 • speciální stavební úřad
 • stížnosti v rámci svých kompetencí
 • životní prostředí
 • silničně správní úřad
 • povolení kácení dřevin

Odbor hospodářské správy a veřejných zakázek

zabezpečuje tyto činnosti:

 • veřejné zakázky
 • komunální služby
 • požární ochrana
 • investiční činnost
 • údržba
 • bytové hospodářství
 • majetková správa
 • stížnosti v rámci svých kompetencí
 • nájmy bytů
 • výkupy, prodeje, výpůjčky pozemků
 • smlouvy o právu provést stavbu
 • smlouvy o služebnosti

Správa sportovní haly a Dělnického domu

 • správa Sportovní haly a Dělnického domu
 • pronájmy Sportovní haly a Dělnického domu