Organizační struktura

Struktura úřadu

Vedení

 • starosta Pavel Bochnia
 • místostarostka Martina Šoustalová
 • tajemnice Ing. Zdeňka Kloužková

Odbor financí, vnitřních věcí a majetku

zabezpečuje tyto činnosti:

 • finanční a rozpočtové
 • kontrolní činnost
 • bytové hospodářství
 • evidence a správa majetku
 • vnitřní věci
 • přestupky, správní delikty a pokuty

Odbor stavební a životního prostředí

Oddělení stavební zabezpečuje tyto činnosti:

 • stavební úřad
 • speciální stavební úřad
 • stížnosti

Oddělení životního prostředí a silničního hospodářství

Oddělení zabezpečuje tyto činnosti:

 • životní prostředí
 • silniční hospodářství
 • stížnosti

Odbor hospodářské správy a veřejných zakázek

zabezpečuje tyto činnosti:

 • veřejné zakázky
 • komunální služby
 • požární ochrana
 • investiční činnost
 • údržba
 • stížnosti

Odbor organizační, školství a kultury

zabezpečuje tyto činnosti:

 • školství
 • kultura

Údržba

Správa sportovní haly a Dělnického domu