Odpovědi rok 2017

Poř.čísloDatum podáníObsah žádostiZpůsob vyřízeníDatum odeslání odpovědiDoručeníKe stažení
1

e-podatelna,

e-mail 5.2.2017

Žádost o počet zaměstnanců městského obvodu k lednu 2017 a dále za jednotlivé roky od roku 2010 odpověď e-mailem 6.2.2017

e-mail

Ke stažení
2

DS č.j. 378/2017/Taj

Žádost o seznam investičních plánů pro rok 2017 písemná odpověď 22.2.2017

DS

Ke stažení
3

č.j.

914/2017

Žádost o poskytnutí kopií písemností písemná odpověď spolu s požadovanými kopiemi písemností 15.5.2017 poštou Ke stažení
4

č.j.

1040/2017

Žádost o poskytnutí informace ve věci přerušení provozu MŠ Ostrava-Polanka n. O., v období letních prázdnin 2017 písemná odpověď 29.5.2017

poštou

Ke stažení
5

č.j.

1411/2017

Žádost o poskytnutí informace ve věci zda účelová komunikace na p.č. 4425 v k.ú. Polanka n.O. je vedena v pasportu písemná odpověď 19.7.2017

poštou

Ke stažení
6

č.j.

1608/2017

Žádost o poskytnutí informace:

zda obec má problémy se špačky, holuby aj. škodlivými ptáky, pokud ano, jak se obec brání, poskytuje obec náhradu škody

písemná odpověď 21.8.2017 DS Ke stažení
7

č.j. 1647/2017

Žádost o poskytnutí kopie územního rozhodnutí č. 59/2017 a souvisejících dokumentů písemná odpověď 4.9.2017

předáno osobně

Ke stažení
8

č.j. 1722/2017

Žádost o poskytnutí informace, kdy a na základě jakých podkladů byl pozemek p.č. 1118/1 zaveden jako místní komunikace písemná odpověď 17.9.2017

poštou

Ke stažení
9

č.j.

1754/2017

Žádost o poskytnutí informace ve vyřizování příjezdové cesty k domu Prokešových písemná odpověď 18.9.2017 DS Ke stažení
10

č.j. 2564/2017

Žádost o poskytnutí informace, jakým způsobem bylo ukončeno řízení o odstranění stavby komunikace dne 3.10.2017, zda existuje projektová dokumentace na odvod dešťových vod z objektu č.p. 724/45, jak je tento objekt zkolaudován písemná odpověď 22.12.2017 poštou Ke stažení