Odbor stavební a životního prostředí

Řeší:

Oddělení stavební 

Ing. Jaroslava Lokajová - vedoucí odboru

T      599 425 108
M    606 044 995
  
  • Odbor zabezpečuje tyto činnosti:
  • stavební úřad
  • speciální stavební úřad
  • stížnosti

Stavební úřad - co lze na stavebním úřadu vyřídit

Oddělení životního prostředí a silničního hospodářství

Bc. Beata Štěpánová, DiS. - referent životního prostředí a silničního hospodářství

         E   bstepanova@polanka.ostrava.cz
         T   599 425 110 
         M  725 366 131

Oddělení zabezpečuje tyto činnosti:

životní prostředí:

  • Plní úkoly podle § 80 Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontroluje jak jsou právnickými, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství.
  • Plní úkoly podle § 76, odst. 1 Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, tj. povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, a ukládá náhradní výsadbu podle § 9, odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny.

silniční hospodářství:

  • Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (připojení pozemní komunikace, zábory  veřejného prostranství, dopravní značení, vydává povolení výjimky ze zákazu vjezdu)

 

Kontakty

Bc. Beata Štěpánová, DiS.
referent úseku životního prostředí a silničního hospodářství