Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Odbor stavební a životního prostředí

Poslední změna: Pátek 15.02.2019 10:49 by Petr Prášek

Oddělení stavební

 

 • Ing. Jaroslava Lokajová - vedoucí odboru
T      599 425 108
M      606 044 995
 
 •  Jiřina Janšová – referent oddělení stavebního
T      599 425 107
M      606 044 995

Odbor zabezpečuje tyto činnosti:

 • stavební úřad
 • speciální stavební úřad
 • stížnosti

Stavební úřad - co lze na stavebním úřadu vyřídit

 

 

Oddělení životního prostředí a silničního hospodářství

 

 • Bc. Beata Štěpánová, DiS. - referent životního prostředí a silničního hospodářství
         E    bstepanova@polanka.ostrava.cz
         T   599 425 110 
         M   725 366 131

Oddělení zabezpečuje tyto činnosti:

životní prostředí:

 • Plní úkoly podle § 80 Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontroluje jak jsou právnickými, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství.
 • Plní úkoly podle § 76, odst. 1 Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, tj. povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, a ukládá náhradní výsadbu podle § 9, odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny.

silniční hospodářství:

 • Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (připojení pozemní komunikace, zábory  veřejného prostranství, dopravní značení, vydává povolení výjimky ze zákazu vjezdu)

 

Iveta Matulová
referent investic a veřejných zakázek
599425111
725954993
Kontaktní seznam všech pracovníků
Kontakt

Kontaktní centrum staturátního města Ostravy

844 121 314


Spojovatelka úřadu

599 425 101


Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
1. května 330/160
725 25 Ostrava


Úřední hodiny »