Řetízek a panoramatické kukátko

Městská policie Ostrava i letos zdarma instaluje dveřní bezpečnostní řetízek a panoramatické kukátko na vstupní dveře do bytu nebo rodinného domu.

Žádat mohou občané starší šedesáti let a to pouze písemnou formou prostřednictvím svého strážníka-okrskáře, nebo na sociálním odboru v místě bydliště. Při instalaci pověřený zaměstnanec Městské policie Ostrava se seniory pohovoří o bezpečném chování doma i venku. Také připomene možná rizika spojená s návštěvami cizích osob v domě.

V loňském roce ve spolupráci s městem Ostrava bylo nainstalováno více než 100 řetízků bezpečí a panoramatických kukátek.

Bližší informace získáte v pracovních dnech od 08:00 do 15:00 hodin na tel. čísle 720 735 125