Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Městské policie Ostrava besedovala se středoškoláky

Poslední změna: Středa 15.05.2019 13:27
Městská policie Ostrava v rámci prevence organizuje mnoho tematických besed. Ty jsou svým obsahem přizpůsobené věkové struktuře posluchačů – od dětí v mateřských školách přes žáky základních a středních škol až po seniory. Nezapomínáme však ani na sluchově, zrakově či jinak postižené osoby.

Tentokrát jsme se vydali do Ostravy-Poruby na Střední školu teleinformatiky, kde nedávno proběhla jedna z besed na téma Zájmy chráněné zákonem.

V učebně se usadilo na 25 prváků, kteří se zájmem naslouchali a aktivně se zapojovali rovněž do diskuze. Jelikož se mezi posluchači našlo i několik mimoostravských, zvlášť téma obecně závazných vyhlášek a nařízení města Ostravy pro ně bylo novinkou. Dozvěděli se např. to, že je vyhláškou upraven volný pohyb psů na veřejném prostranství, stejně jako pití alkoholu. Nová informace pro většinu byla také tzv. protihluková vyhláška, která stanovuje, jakých činností a v jaké době se musí lidé vyvarovat. Zmíněno bylo i téma podomních prodejců.

Dále byl vysvětlen rozdíl mezi přestupky a trestnými činy nebo třeba pravidla, která platí pro chodce a cyklisty v provozu na pozemních komunikacích. Zjistili i to, jak by městská policie postupovala, kdyby některého z přítomných přistihla při spáchání protiprávního činu. S tím souvisela i informace, kdo a v jakých situacích od nich může totožnost vyžadovat.

Kontakt

Kontaktní centrum staturátního města Ostravy

844 121 314


Spojovatelka úřadu

599 425 101


Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
1. května 330/160
725 25 Ostrava


Úřední hodiny »