Městská policie Ostrava pro neslyšící a nedoslýchavé

V rámci projektu „Mimořádné situace v běžném životě“ proběhlo ve spolupráci s CSNN (Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé) na ul. 28. října 286/10 v Ostravě několik besed, které byly zároveň tlumočeny do znakové řeči. Od února letošního roku v nich strážníci městské policie přednášeli tato témata:

Bezpečně doma a na ulici: Účastníci se mohli dozvědět informace např. o tom, jak co nejúčinněji zabezpečit svá obydlí před nezvanými hosty a jak se v těchto situacích chovat. V souvislosti s tím byla zmíněna také problematika sousedských neshod a podomního prodeje, který je na území města Ostravy zakázán. Kromě toho je však potřeba být obezřetný také mimo domov – mluvilo se o zásadách bezpečného nakupování či vybírání hotovosti z bankomatů nebo jak se v různých situacích chovat při cestování městskou hromadnou dopravou.

Bezpečně na internetu a telefonu: Další beseda, kterou strážníci připravili, se týkala bezpečného prohlížení webových stránek, nakupování přes internet. Důraz byl kladen i na rozpoznávání falešných zpráv (tzv. hoaxů), podvodných emailů či na uzavírání smluv online.

Mimořádné události: Třetí beseda upozorňovala na to různé situace, které mohou posluchače potkat a jak se v nich správně zachovat. Dále např. jak volat na tísňovou linku či co by mělo obsahovat evakuační zavazadlo.

Besedy měly u posluchačů velký úspěch. Účastníky projektu ještě čeká mj. exkurze na IVC Ostrava-Jih, kde si budou moci prohlédnout zázemí stájí, vč. ukázky práce hipologů a kynologů.