Celostátní akce JEHLA znovu pomohla očistit česká města

V úterý 16. dubna 2019 proběhl již 5. ročník této akce, která je zaměřena na sběr použitých jehel a injekčních stříkaček. Strážníci Městské policie Ostrava při ní letos sesbírali 130 kusů tohoto nebezpečného materiálu.

Díky této činnosti se snižuje nebezpečí infekčního onemocnění a zároveň se tím veřejnosti připomíná správný postup při nalezení tohoto odpadu. V neposlední řadě strážníci získávají cenné informace o výskytu drogově závislých osob.

Nejohroženější skupinou jsou hlavně děti, proto se Městská policie Ostrava této problematice věnuje také v rámci preventivních besed v mateřských a základních školách. Díky tomu zaznamenáváme stále více případů, kdy strážníkům nálezy stříkaček a jehel oznamují samotné děti.

Strážníci se sběrem jehel zabývají celoročně nejen při cílených akcích, ale také v rámci běžné hlídkové činnosti. Zaměřují se především na dětská hřiště, pískoviště, parky, odpočinkové zóny, průchody, ale kontrolují také nepřehledná a málo frekventovaná místa, opuštěné objekty či domovní výklenky. V loňském roce bylo strážníky v Ostravě sesbíráno 6045 ks.

Celkem se na celostátní akci JEHLA 2019 podílelo v 35 městech přes 480 strážníků a asistentů prevence kriminality.  Ve sběrných boxech na kontaminovaný odpad skončilo 850 použitých jehel a stříkaček.

Letošní spojenci: Brno, České Budějovice, Český Těšín, Frýdek-Místek, Havířov, Hradec Králové, Cheb, Jihlava, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kroměříž, Liberec, Mariánské Lázně, Mladá Boleslav, Náchod, Nejdek, Olomouc, Opava, Ostrava, Ostrov, Pardubice, Plzeň, Praha, Prostějov, Přelouč, Přerov, Rakovník, Rotava, Tábor, Teplice, Trmice, Trutnov, Ústí nad Labem, Zlín.

A důležitá připomínka na závěr: Pokud použitou jehlu naleznete, rozhodně není vhodné ji zvedat nebo s ní jakkoliv manipulovat. Prostřednictvím tísňové linky 156 přivolejte městskou policii. Strážníci jsou vybaveni ochrannými pomůckami a speciálními boxy na infekční odpad. Zajistí jeho odborný sběr i následnou likvidaci.