Žádost o finanční dar

poskytnutý SMO, městský obvod Polanka nad Odrou na výměnu kotle v rámci programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva".

Příjem žádostí bude zahájen 01.07.2019 od 07:30 hod.

Formulář ke stažení