REDAKČNÍ RADA POLANSKÉHO ZPRAVODAJE

Složení redakční rady Polanského zpravodaje
Redakční rada Polanského zpravodaje pracuje ve složení:
  • Pavel Bochnia
  • Jarmila Urbánková
  • Emil Morav
  • Pavel Galla

Vaše příspěvky, texty článků a inzerci můžete zasílat na e-mailovou adresu zpravodaj@polanka.cz. Texty inzercí ve formátu .doc (WORD), fotografie či obrázky ve formátu JPEG v reálné velikosti zasílejte na e-mail: posta@polanka.ostrava.cz . Uzávěrka zpravodaje je stanovena vždy na 10. den lichého měsíce (leden, březen, květen, červenec, září, listopad).


Vydání Polanského zpravodaje zde ke stažení