CENÍK A INFORMACE POLANSKÝ ZPRAVODAJ

Kontaktní osoby a veškeré informace

Ceník za inzerci:

Aktuální ceník inzerce ke stažení 

Polanský zpravodaj – ceník – platnost od 10.03.2015
Velikost inzerce  Cena v Kč vč. DPH
 

Podklady pro inzerci

  • Vytvoření inzerátu – texty ve Word, fotky v JPG
  • Dodaný inzerát – data v PDF nebo v JPG

 Velikost 1:1, barevnost CMYK, rozlišení 300dpi

 
Příjem pro inzerci: e-mail:


Termín uzávěrky:        

  • 10. ledna 
  • 10. března 
  • 10. května 
  • 10. července 
  • 10. září 
  • 10. listopadu 

 

Způsob úhrady: před uveřejněním inzerce:    

  • předem převodem na účet č. 19-1649327379/0800,  v.s. 3349
  • předem v hotovosti nebo platební kartou v pokladně ÚMOb Polanka nad Odrou 


Poplatek za uveřejnění  inzerce musí být uhrazen nejpozději  do termínu uzávěrky!


Sleva:
V případě objednávky celoroční inzerce (6 vydání) – sleva 25%. Platba musí být provedena do uzávěrky před vydáním prvního výtisku.
Schváleno usn. Rady městského obvodu Polanka nad Odrou č. 138/12 ze dne 10.03.2015.