OZO nám pomáhá zkrášlovat Polanku

7/6 2024

07.06.2024

OZO nám pomáhá zkrášlovat Polanku

Koncem měsíce května byl realizován malý projekt s názvem Výsadba zeleně kolem kamenného kříže. Městský obvod již začátkem roku ve spolupráci se zahradním architektem připravil návrh výsadeb kolem kulturní památky pískovcového kamenného kříže na dominantním místě křižovatky ulic Hraničky a Anny Letenské. Následně byla podána žádost o finanční podporu projektu v rámci Tematické výzvy 2024 „Zelená pro Ostravu“ vyhlášené společností OZO Ostrava.  V březnu došlo ze strany poskytovatele dotace ke schválení žádosti ve výši 130.000 Kč, tato částka pokryla v celé výši realizační náklady. Následná údržba již bude v kompetenci městského obvodu. V místě byl vytvořen mulčovaný zapojený záhon z 98 keřů a 312 trvalek. Navržená druhová skladba rostlin plně respektuje pietnost tohoto místa. Rovněž v rámci výsadby byla do tohoto místa navrácena lípa srdčitá, kdy i nevelcí pamětníci si možná vzpomenou, že tomu tak vždy bylo.

Děkujeme tímto především společnosti OZO Ostrava a.s., realizační firmě Zahrady MiraKula a všem kteří fandí květinám, stromům a pohledné veřejné zeleni.