Informace pro stánkový prodej

24/6 2024

27.07.2024 - 28.07.2024

Informace pro stánkový prodej

Zájemci se mohou hlásit do 15.7.2024 u pana Luboše Roščáka na telefonním čísle 604 302 534. Výše záboru je stanovena na 20 Kč za m2 dle platné vyhlášky. Jsou předem stanovena konkrétní prodejní místa (5m x 2m viz. plánek prodejních míst). Úhradu za zábor je nutné provést předem, avšak až po schválení a domluvě s panem Roščákem, nejpozději do 15.7.2024 na účet městského obvodu: 1649327379/0800, variabilní symbol - číslo přiděleného prodejního místa.