ZUŠ Polanka, příspěvková organizace

ZUŠ Polanka, přísp. organizace

ZUŠ Polanka, přísp. organizace

Sídlo:      1. května 330/160
               Polanka nad Odrou
               Ostrava
               725 25

Kontaktní osoba     Mgr. art. Petr Kotek

M            730 181 649

E             reditelstvi@zushs.cz

W            www.zushs.cz