Kynologická organizace

Kynologická organizace v Polance nad Odrou

Základní kynologická organizace Polanka nad Odrou

Kontaktní osoba           Miroslav Kotásek

M           774 957 947

E           

W           zkopolankanadodrou.maweb.eu