CHKO Poodří - regionální pracoviště

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Sídlo:     Trocnovská 2
               Ostrava
               702 00

Kontaktní osoba: Radim Jarošek
                              M 608 910 562
                              E radim.jarosek@nature.cz

 

www.poodri.ochranaprirody.cz

FACEBOOK https://www.facebook.com/chkopoodri/  

poodri@nature.cz

 

pracoviště Ostrava

T 596 133 673(4) 

 

pracoviště Studénka

T 556 455 055