ZUŠ H. Salichové, Ostrava - Polanka n/O

Základní umělecká škola

Adresa:
             1. května 330/160
             Polanka nad Odrou
             Ostrava
             725 25

Kontakt:
T         733 677 889
           603 283 712 
E         sekretariat@zushs.cz
W        www.zushs.cz


Ředitel:
    Mgr. art. Petr Kotek


Zřizovatel: 
                  Moravskoslezský kraj
                  28. října 117
                  Ostrava
                  702 18
 

Škola, která vznikla v záři 1958 má za sebou řadu let úspěšné práce. V současnosti má necelých 500 žáků ve třech oborech – hudebním, výtvarném a tanečním. Žáci jsou vyučováni na několika pracovištích – v Polance n/O, Krásném Poli, Třebovicích a na základních školách v Porubě na ulici Pokorného, L. Štúra, Dětská a Bulharská.