Oddělení životního prostředí a silničního hospodářství

Oddělení životního prostředí a silničního hospodářství zabezpečuje tyto činnosti:

 

  • vydává souhlas ke kácení dřevin a ukládá náhradní výsadbu
  • vydává stanoviska ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství
  • provádí kontrolu likvidace odpadů
  • vydává rozhodnutí k zvláštnímu užívání místních komunikací
  • vydává rozhodnutí o uzavírkách a objížďkách
  • vydává povolení přechodného dopravního značení
  • zajišťuje pasport místních komunikací