Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Oddělení životního prostředí a silničního hospodářství

Poslední změna: Úterý 11.07.2017 11:31

Oddělení životního prostředí a silničního hospodářství zabezpečuje tyto činnosti:

 

 • vydává souhlas ke kácení dřevin a ukládá náhradní výsadbu
 • vydává stanoviska ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství
 • provádí kontrolu likvidace odpadů
 • vydává rozhodnutí k zvláštnímu užívání místních komunikací
 • vydává rozhodnutí o uzavírkách a objížďkách
 • vydává povolení přechodného dopravního značení
 • zajišťuje pasport místních komunikací
Kontakt

Kontaktní centrum staturátního města Ostravy

844 121 314


Spojovatelka úřadu

599 425 101


Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
1. května 330/160
725 25 Ostrava


Úřední hodiny »