Redakční rada Polanského zpravodaje

Složení redakční rady Polanského zpravodaje

Redakční rada Polanského zpravodaje pracuje ve složení:

  • Pavel Bochnia
  • Jarmila Urbánková
  • Emil Morav
  • Pavel Galla

Příspěvky můžete zaslat na e-mailovou adresu zpravodaj@polanka.cz. Texty inzercí ve formátu WORD nebo fotografie či obrázky ve formátu JPEG v reálné velikosti zasílejte na e-mail: lkaluzova@polanka.ostrava.cz . Pokusíme se, aby Zpravodaj vycházel pravidelně co 2 měsíce. O přesných termínech vydání se můžete informovat taktéž osobně, telefonicky nebo elektronickou cestou.

 


Vydání Polanského zpravodaje zde ke stažení