Poplatek za psa

Evidence psů

Základní informace

Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 9/2012 stanoví povinnost chovatelů psů na území statutárního města Ostravy nechat označit psa staršího 3 měsíců čipem a přihlásit se do evidence chovatelů psů. Do evidence chovatelů je třeba nahlásit ukončení chovu psa, příp. změny a to do 30 dnů ode dne, kdy byl chov psa ukončen nebo kdy změny nastaly.

Kdo může psa přihlásit/odhlásit/zaplatit poplatek

Chovatel psa, tj. každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová psa nebo psy, trvale nebo dočasně, přemísťuje psa, nebo obchoduje se psy, provozuje útulky, záchranné stanice, hotely a penziony pro psy, provádí pokusy na psech anebo pořádá jejich veřejná vystoupení. Chovatel je považován za držitele dle vyhlášky o poplatcích ze psů.

Výše poplatku

Místní poplatek ze psů je splatný do konce března příslušného roku. Poplatek za jednoho psa od roku 2020 činí 180 Kč a za každého dalšího psa taktéž 180 Kč.

Pokud máte psa v bytovém domě, poplatek činí stejně jak loni 1000 Kč, za dalšího psa v bytovém domě se hradí 1500 Kč.  

Úhrada poplatku

Úhradu lze provést hotově/kartou na pokladně úřadu v Polance nad Odrou každé pondělí a středu: 7.30 – 11.15 hod a 12.15 –17.00 hod. (případné změny úředních hodin naleznete na webu v záložce AKTUALITY).

Případně je možné uhradit poplatek bezhotovostně na číslo účtu:
1649327379/0800, variabilní symbol 1341, za který dopíšete číslo popisné Vašeho domu.

Kde je možné psa přihlásit

Přihlášení je možné uničit osobně v úředních hodinách na příslušném úřadu městského obvodu dle místa trvalého pobytu chovatele, k přihlášení je nutné předložit očkovací průkaz, případně pas zvířete.

Adresa

Úmob Polanka nad Odrou

1. května 330/160

725 25 Ostrava

Tel: 599 425 102/103

Právní předpis 

  • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.