Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

MIMOŘÁDNÉ SITUACE V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ – speciální besedy pro mladistvé

Poslední změna: Středa 14.08.2019 07:43
V rámci projektu „Mimořádné situace v běžném životě“ proběhnou pro žáky středních škol netradiční besedy se strážníky Městské policie Ostrava.

 

V besedách budou interaktivní formou probírána aktuální zásadní témata, vybrána na základě nových znalostí a zkušeností strážníků-preventistů. Účastníci budou seznámeni s novými hrozbami a nebezpečím, se kterým se setkávají v běžném životě, mimo jiné i v oblasti kyberprostoru. Na konkrétních případech budou ukázány hranice mezi přestupky a trestnými činy, dopady na jejich pachatele/oběti. Budou rozebrány důležité pojmy, jako je např. nutná obrana, krajní nouze, náhrada škody a exekuce. Na konec bude dětem přiblížen zákon o obětech trestných činů a předán přehled důležitých organizací, které nabízejí odbornou pomoc obětem/pachatelům. A jelikož mezi dětmi koluje spousta mýtů a domněnek, bude jim vysvětleno na různých příkladech, jak adekvátně reagovat v situacích v běžném životě. Každé probírané téma bude srozumitelně vymezeno nejen zákonnými normami, ale také kazuistikami, z nichž některé jsou dětem i mediálně známé a bude bohatě doplněno o možnosti předcházení rizikového chování interaktivní a nenásilnou formou. Nedílnou součásti bude také část věnovaná měkkým cílům. V poslední části prakticky seznámí lektoři a instruktoři posluchače s možnostmi vhodného jednání v rizikových situacích, kdy je ohrožen život, zdraví či majetek a umožní jim vyzkoušet si různé sebeobranné techniky a postupy. Účastníkům bude samozřejmě poskytnut potřebný prostor pro dotazy a sdílení jejich vlastních zkušeností s danou problematikou.

Projekt je financován z prostředků Ministerstva vnitra ČR a statutárního města Ostrava. Zájemci o besedy se můžou přihlásit na tel. čísle +420 720 735 125.

Kontakt

Kontaktní centrum staturátního města Ostravy

844 121 314


Spojovatelka úřadu

599 425 101


Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
1. května 330/160
725 25 Ostrava


Úřední hodiny »