Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Anketa – hlasování

Poslední změna: Úterý 04.07.2017 14:20 by Kraučuková Martina

Městský obvod nechal zpracovat studie návrhu možného řešení oprav komunikací, a to v lokalitě ulice Za Podjezdem a lokalitě ulice U Rybníčku, vždy ve dvou variantách: A - rozšíření komunikací dle možnosti dané lokality, B - zklidnění dopravy umístěním parkovacích stání v rozšířeném průjezdním profilu komunikace.

Lokalita 1 - zahrnuje ulice U Rybníčku, U Zahradníka, K Polančici, Skotnice a Nábřežní. Lokalita 2 - zahrnuje ulice Za Podjezdem, Bedřicha Smetany, Staniční, Havlíčkova, Ondřeje Sekory, Řezáčova, Jana Nohy, Oldřicha Stibora a Jaroslava Seiferta.

Obecně lze uvést, že předložené varianty označené písmenem A zahrnují rozšíření průjezdních profilů komunikací - sjednocení šířky komunikací s ohledem na možnosti okolní zástavby. Varianty označené písmenem B navrhují pouze lokální rozšíření s umístěním parkovacích stání popřípadě umístění výhyben. Více na přiložených výkresech studie.

 

Způsob hlasování:

  1. vhozením hlasovacích lístků do schránky umístěné na chodbě zdejší radnice
  2. na webových stránkách městského obvodu
  3. prostřednictvím odkazu v chytré mobilní aplikaci městského obvodu
Vyberte preferovanou variantu:  
Anketa končí 31. 08. 2017

Případné dotazy zodpoví odbor hospodářské správy a veřejných zakázek:          
Iveta Matulová, imatulova@polanka.ostrava.cz, tel. 599 425 111

Cílem vyhlášené ankety je získat povědomí o názoru široké veřejnosti na předložená řešení.

Děkujeme všem, kteří prostřednictvím ankety sdělí svůj názor.

 

Statutární město Ostrava
Městský obvod Polanka nad Odrou

Kontakt

Kontaktní centrum staturátního města Ostravy

844 121 314


Spojovatelka úřadu

599 425 101


Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
1. května 1
725 25 Ostrava


Úřední hodiny »