Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Dotace EU

Poslední změna: Úterý 16.05.2017 13:05

 

Předmětem projektu „Stavební úpravy hasičské zbrojnice č.p.592, Ostrava - Polanka nad Odrou“, registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002843, je komplexní rekonstrukce hasičské zbrojnice, Ostrava - Polanka nad Odrou. Cílem projektu je zkvalitnění podmínek pro výkon služby jednotky požární ochrany Sbor dobrovolných hasičů Polanka nad Odrou. Výsledkem projektu bude zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohla plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádným událostem. Celková hodnota projektu činí 10 139 484,19, kdy část těchto finančních prostředků tvoří finanční podpora Evropské unie.

Kontakt

Kontaktní centrum staturátního města Ostravy

844 121 314


Spojovatelka úřadu

599 425 101


Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
1. května 1
725 25 Ostrava


Úřední hodiny »