Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Změny v MHD platné od 30. 6. 2019 (letní jízdní řády)

Poslední změna: Pondělí 24.06.2019 10:26
S platností od neděle 30. června 2019 (00:00 h) do soboty 31. srpna 2019 (24:00 h) budou na linkách Dopravního podniku Ostrava platit letní jízdní řády. Z tohoto důvodu bude na vybraných linkách provoz částečně omezen nebo dočasně zastaven. Dále, s ohledem na probíhající a plánované rekonstrukce ulic na území města dojde ke změně organizace dopravy části autobusových a všech trolejbusových linek.

Přehled změn

  • Linka č. 6 bude v době přepravní špičky provozována v 30minutovém intervalu.
  • Linka č. 9 bude provozována pouze nočními spoji v trase Plynárny – Vřesinská a zpět. Denní provoz zastaven.
  • Linky č. 20, 92 a 109 budou mít zasteven provoz po celou dobu platnosti letních jízdních řádů.
Kontakt

Kontaktní centrum staturátního města Ostravy

844 121 314


Spojovatelka úřadu

599 425 101


Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
1. května 330/160
725 25 Ostrava


Úřední hodiny »