Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Zájezd do Zliechova - 7.9.2019

Poslední změna: Pátek 09.08.2019 07:38

Sbor dobrovolných hasičů v Polance nad Odrou vás srdečně zve na autobusový zájezd do Zliechova pořádaný při příležitosti oslavy 60. výročí založení družby mezi oběma dobrovolnými hasičskými sbory.

 

 

 

                                                                                                    

Zájezd se uskuteční v sobotu 7. září 2019.

Odjezd autobusu je naplánován na 8 hodin z autobusové točny Hraničky. Po cestě se ještě zastavíme na exkurzi u profesionálních hasičů v Novém Jičíně a dobrovolných hasičů ve Valašské Polance. Po příjezdu do Zliechova bude připraven za mírný poplatek oběd.  

Po obědě bude pro členy SDH slavnostní schůze a pro nečleny návštěva dřevěné historické vesničky v Čičmanech. Po té již bude společná prohlídka Zliechova a volná zábava. Odjezd do Polanky v cca 22 hodin.
Pokud máte ve Zliechově z dřívější doby nějaké známé, se kterými jste byl(a) v kontaktu, tak nám to sdělte, a my vám pokud to bude možno zprostředkujeme setkání.

Cena zájezdu je 250,- Kč a je splatná při závazném podání přihlášky.

Poplatek odevzdejte paní Dagmar Cágové (tel: 737 957 567). Přihlášení zájemci budou podrobněji informováni o zájezdu v dostatečném předstihu.

 

                                                                                                           výbor SDH Polanka

Kontakt

Kontaktní centrum staturátního města Ostravy

844 121 314


Spojovatelka úřadu

599 425 101


Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
1. května 330/160
725 25 Ostrava


Úřední hodiny »