Začala preventivní akce strážníků zaměřená na BESIP

7/2 2020

úterý 4. února 2020 se v Ostravě-Porubě (v okolí ulic Hlavní třída, Porubská a Opavská) uskutečnila akce
strážníků se zaměřením na bezpečnost silničního provozu. Strážníky dohlíželi nejen na bezpečnost chodců, ale také s nimi komunikovali. Upozorňovali je na pravidla bezpečného přecházení vozovky i na to, že je především za snížené viditelnosti a horších povětrnostních podmínkách vhodné míst na sobě reflexní prvky. Zvláštní pozornost věnovali strážníci dětem, kteří patří mezi nejohroženější skupinu osob pohybujících se na pozemních komunikacích. Během výkonu služby, kdy strážníky doprovázel rovněž krajský koordinátor BESIP, společně upozorňovali také na nebezpečí nepozornosti chodců. To se týká situací, kdy lidé mají např. na uších sluchátka, věnují se mobilnímu telefonu apod. Městští policisté se na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zaměřují každý den, ve všední dny např. dohlížejí na bezpečné přecházení v okolí školských zařízení. Díky znalostem, které strážníci z výkonu služby mají, bylo vytipováno několik míst, která patří i s ohledem na frekvenci dopravy k těm rizikovějším. Např. již zmíněná křižovatka ulic Opavská a Porubská v Ostravě-Porubě, okolí zastávky MHD "Hulváky" nebo křižovatka ulic Českobratrská a Přívozská v Moravské Ostravě.

Začala preventivní akce strážníků zaměřená na BESIP