Výstavba kanalizace na ulici 1. května

20/5 2020

Vážení spoluobčané,

Od 20.5.2020 začala investiční akce s názvem, Plošná kanalizace Polanka 4. etapa část 1‘‘.  Díky této zásadní výstavbě kanalizace se budou moci postupně na kanalizaci připojit další nemovitosti z velké části Polanky.

Výstavba kanalizace na ulici 1. května

Celá akce bude trvat víc než rok a následně na ní bude navazovat oprava komunikací. Stavební práce jsou prováděny především v komunikaci ulice 1. května. Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat na páteřní komunikaci našeho obvodu, je potřeba počítat s dopravním omezením v daných úsecích.

Výstavba bude probíhat po 100 m částech a je rozdělena do 7 etap. Doprava je řízena semafory. V některých úsecích může dojít k odklonění autobusových linek MHD. Práce byly započaty nad restaurací u Machů (ve směru na Klimkovice) v úseku po odbočení na ulici Obloukovou – viz letecký snímek s vyznačením tohoto úseku. Koncem května budou zahájeny práce na dalším úseku před radnicí a zámeckým rybníkem - viz letecký snímek s vyznačením úseku.  Z tohoto důvodu dojde ke krátkodobému posunu zastávky MHD Polanka střed (u Hrušky) směrem na Dolní Polanku pod zahradu u fary.

Postupně bude postavena páteřní kanalizace a jednotlivé odbočky pro další etapu. Současně budou vyvedeny jednotlivé odbočky pro napojení přilehlých nemovitostí. Odbočky budou ukončeny šachticí na hranici pozemku. Výstavbu provádí spol. Jankostav s.r.o. a investorem celé investiční akce je statutární město Ostrava. Společnost Jankostav s.r.o. osloví postupně vlastníky jednotlivých nemovitostí k upřesnění konkrétního umístění přípojek. Stavbyvedoucím společnosti Jankostav s.r.o. je pan Ondruch (739 521 498), mistrem stavby pan Richter (601 333 529), se kterými si konkrétní umístění přípojky odsouhlasíte na situaci přípojky. Zároveň je možno kontaktovat pracovníky zdejšího úřadu – Ing. Jaroslava Lokajová 599 425 108, Bc. Beata Štěpánová, DiS. 599 425 110.

Kanalizační přípojku na svém pozemku ke své nemovitosti si každý vlastník řeší sám a na své náklady. Před samotnou realizací „domovní“ části přípojky je nutno toto dořešit na zdejším stavebním úřadu v souladu se stavebním zákonem. Potřebné doklady k žádosti o povolení přípojky upřesní pracovník stavebního úřadu pro každou nemovitost samostatně podle rozsahu prací a na základě žádosti vlastníka.

Občané, dotčeni výstavbou kanalizace, budou informováni zaměstnancem prováděcí firmy o postupu prací. Žádám tímto o Vaši součinnost a o upřesnění místa odbočky pro Vaše připojení na kanalizaci.

Předem se omlouvám všem za komplikace vzniklé omezením v dopravě a samotnou stavební činností. Zároveň Vám chci poděkovat za toleranci a trpělivost, která povede k napojení nemovitostí občanů.

Pavel Bochnia starosta Polanky nad Odrou