UPOZORNĚNÍ všem vlastníkům nemovitostí v katastrálním území Polanka nad Odrou

21/8 2020

Všem vlastníkům nemovitostí v katastrálním území Polanka nad Odrou

UPOZORNĚNÍ všem vlastníkům nemovitostí v katastrálním území Polanka nad Odrou

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava (dále jen „katastrální úřad“) oznamuje vlastníkům nemovitostí v katastrálním území (k.ú.) Polanka nad Odrou, že na části tohoto k.ú. (mimo území dotčené v minulosti komplexními pozemkovými úpravami) probíhá revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Při revizi jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí, např. obvody budov, druh a způsob využití pozemku, typ stavby a způsob využití stavby. Zástupci katastrálního úřadu budou provádět pochůzky v terénu a zjistí-li nesoulad či změnu v údajích katastru, projednají osobně s vlastníky způsob odstranění nesouladu. V případě nepřítomnosti vlastníka jej písemně katastrální úřad vyzve k předložení příslušných listin dokládajících změnu. Kontakt Radka Selníková tel.: 730 163 017.