Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Vítání občánků

Poslední změna: Pondělí 10.06.2019 08:04

Slavnostní obřad vítání občánků se bude konat v sobotu 22.6.2019, v nově zrekonstruované budově „Staré školy“, ul. 1. května 330/160. Prosíme, rodiče dětí, které budou mít ke dni 22.6.2019 alespoň 6 týdnů, mají zájem o obřad a nepřišla jim pozvánka, aby tuto skutečnost oznámili na matrice úřadu v Polance nad Odrou - pmamulova@polanka.ostrava.cz, tel. 599 425 102, 599 425 103, nebo osobně v úředních hodinách: pondělí a středa 07:30-11:15 a 12:15-17:00 hod.

Kontakt

Kontaktní centrum staturátního města Ostravy

844 121 314


Spojovatelka úřadu

599 425 101


Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
1. května 330/160
725 25 Ostrava


Úřední hodiny »