Upozornění pro majitele psů

14/4 2021

Poplatek za psa

Upozornění pro majitele psů

Poplatek za psa byl splatný k 31.03.2021, žádáme tedy majitele psů, kteří poplatek dosud neuhradili, aby takto neprodleně učinili, a to buď hotově/kartou na pokladně úřadu v Polance nad Odrou každé pondělí a středu: 7.30 – 11.15 hod a 12.15 –17.00 hod. nebo poplatek zaslali bezhotovostním převodem na číslo účtu:
1649327379/0800, variabilní symbol 1341, za který dopíšete číslo popisné Vašeho domu.


Poplatek za jednoho psa činí 180 Kč a za každého dalšího psa taktéž 180 Kč.

Pokud máte psa v bytovém domě, poplatek činí 1000 Kč, za dalšího psa v bytovém domě se hradí 1500 Kč.  


Pes, kterého platíte, musí být řádně přihlášen v evidenci. Pokud psa přihlášeného nemáte, je nutné dostavit se osobně na úřad s očkovacím průkazem (pasem) zvířete a psa nejprve nahlásit.