Upozornění ČSÚ - statistická šetření

30/1 2020

ČSÚ upozorňuje občany, že v jarních měsících bude na území Polanky nad Odrou provádět v rámci svých pravomocí šetření v domácnostech.  Pracovník ČSÚ je povinen se prokázat pověřením k šetření a v rámci šetření bude s občanem vyplněn elektronický dotazník.

Bližší informace naleznete na :
https://www.czso.cz/csu/vykazy/setreni_u_domacnosti

Pověření si můžete ověřit na:
https://www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele