Tradiční Polanecký Krmáš letos nebude !!!

1/7 2020

Vážení spoluobčané,
na základě opatření v souvislostí s šířením nemoci Covid 19 nám krizový štáb města Ostravy nedoporučil konání naší tradiční pouti. Rada proto se vší vážností rozhodla o nekonání této tradiční akce. Pokud nám však aktuální stav v době a čase dovolí konat 12. 09. 2020 tradiční ,, DEN OBCE " připravíme pro Vás o to zajímavější program.

Děkujeme za pochopení a přejeme ve zdraví prožité léto a prázdniny.

Za radu MOb Polanka nad Odrou
Pavel Bochnia

Tradiční Polanecký Krmáš letos nebude !!!