Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Stavební práce ul. Za Podjezdem

Poslední změna: Čtvrtek 15.08.2019 09:07

V týdnu od 12. 08. 2019, byly zahájeny stavební práce na vybudování chodníků podél ulice Za Podjezdem. Následovat budou práce na rozšíření komunikace a rovněž budou vybudovány dvě vyvýšené plochy křižovatek v křížení s ulicí Staniční a Ondřeje Sekory. V letošním roce bude realizována první etapa, která končí za křižovatkou ulice Za podjezdem s ulicí Ondřeje Sekory. Termín dokončení je stanoven na konec měsíce října. V době provádění prací, předpoklad v pracovní dny vždy od 6:00 do cca 17:00 hod., budou jednotlivé úseky komunikace Za Podjezdem zcela uzavřeny. V této době je nutné, aby vlastníci nemovitostí v uzavřených úsecích odstavovali svá vozidla na parkovišti u podjezdu, popřípadě na přilehajících komunikacích ulice Bedřicha Smetany, Staniční a Havlíčkova. Příjezd k  ul. Jaroslava Seiferta  bude umožněn od ul. H. Salichové přes ulici Staniční, následně pak přes ulici Havlíčkova. Žádáme všechny dotčené, aby dbali patřičné opatrnosti a respektovali dočasná omezení. Hlavním cílem projektu je především zajištění větší dopravní bezpečnosti. Zvýšené křižovatky výrazně sníží rychlost vozidel a nový chodník zajistí oddělení pohybu pěších od provozu na komunikaci. Již nyní děkujeme všem za trpělivost, jejíž odměnou bude zkvalitnění bydlení v této lokalitě.

celý text:

Kontakt

Kontaktní centrum staturátního města Ostravy

844 121 314


Spojovatelka úřadu

599 425 101


Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
1. května 330/160
725 25 Ostrava


Úřední hodiny »