Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Slavnostní otevření hasičské zbrojnice

Poslední změna: Pátek 12.07.2019 07:48

Ve čtvrtek 27. 06. 2019 odpoledne za účasti starosty městského obvodu  Pavla Bochnie  a velitele jednotky Ondřeje Cágy přijel přestříhnout pásku před opravenou zbrojnicí také ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje brig. gen. Vladimír Vlček.

 

Všichni přítomní i široká veřejnost si mohli následně prohlédnout veškeré prostory opraveného objektu a zhodnotit tak stavbu po rekonstrukci. Celkové náklady, které činily cca 9 mil. Kč, budou z velké části pokryty formou dotace z Integrovaného regionálního operačního programu a Ministerstva pro místní rozvoj.

Stavební práce skončily již koncem loňského roku, následně však bylo nutné zajistit nezbytné dovybavení a zařízení interiéru. Jednalo se především o nové šatny pro zásahovou jednotku, vestavěné vitríny a věšákové stěny do společenském sálu a v zázemí instalovanou kuchyňskou linku včetně elektrospotřebičů. Členové sboru dobrovolných hasičů samostatně řešili kompletní přemístění a instalaci veškeré techniky, výstroje a výzbroje, která byla dočasně uskladněna mimo objekt.

Hlavním a naplněným cílem přestavby je zkvalitnění podmínek pro výkon služby a akceschopnosti zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů a tím i zmírnění negativních dopadů vzniklých mimořádných událostí na obyvatelstvo. Byly rovněž naplněny i další neméně důležité cíle, jedná se především o důstojné zázemí pro jeden s nejdéle existujících spolků v naší obci a přáním všech je, aby nové a moderní prostředí přispělo také k rozšíření počtu členů spolku o mladé hasiče a hasičky.

Kontakt

Kontaktní centrum staturátního města Ostravy

844 121 314


Spojovatelka úřadu

599 425 101


Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
1. května 330/160
725 25 Ostrava


Úřední hodiny »