Skautský tábor 2022

19/9 2022

Omlouváme se za nezveřejnění článku skautů v tištěném zpravodaji. V elektronické verzi, je článek již k přečtení.

                                                                                                                         Pavel Bochnia

                                                                                                                               starosta

Skautský tábor 2022

Také letos jsme uspořádali o hlavních prázdninách skautský tábor, a to v termínu 3. - 17. července, přičemž se odehrál na totožném místě jako loni - tedy v údolí Peklo spadajícím pod Lipník nad Bečvou - Podhoří. Louka, na níž jsme měli zázemí, totiž přešla v průběhu uplynulého školního roku pod vlastnictví našeho střediska, takže volba lokace letošního tábora byla jasná. Vzhledem k tomu, že nebyly pro konání těchto akcí oproti předešlým dvěma rokům vydány zvláštní hygienická opatření, bylo vytváření programu méně komplikované.

Jak už bývá zvykem, mívá tábor nějaké téma. Tím letošním byl vlastní fantasy příběh. Po příjezdu a rozdělení do 4 družin se děti dozvěděly, že každý tým představuje jednu z vesnic, jež musely uprchnout ze svého původního bydliště, aby se zachránily před strašlivým nepřítelem Corylem z Avelonu. Místo, na němž se následující dva týdny budou nacházet, však už svého obyvatele má - je jím čaroděj Albus Incana. Prvním úkolem tedy bylo přesvědčit jej, aby vzal vesničany pod svou ochranu. Samozřejmě se to povedlo a odstartoval boj mezi vesnicemi o celkové vítězství v celotáborové hře, spočívající ve snaze postavit co největší obec. Z umístění ve hrách se odvíjel příjem calenů (táborové měny), za něž se následně dal koupit materiál na stavbu budov. Kromě toho byla každému dni přiřazena tajná bonusová surovina, a pokud si na ni tým vsadil své členy, dostal ji.

Hraní her samozřejmě nebylo to jediné, co jsme dělali. Program byl doplněn o činnosti související se skautingem - díky tomu se děti naučily (anebo si zopakovaly), jak se váže ambulanční uzel nebo dračí smyčka, dále ošetření vybraných zranění či práci s mapou a buzolou. Nezapomněli jsme ani na poznávání přírody, které bylo zapotřebí po celou dobu trvání tábora, neboť družiny podle pokynů vědmy sbíraly rostliny na zhotovení lektvaru neviditelnosti důležitého do finální pokladové hry. Odvar si družiny uvařily samy v kotlících nad ohništi, které musely předem vykopat. Chybět nesměl ani pořádný táborový oheň, u něhož slavnostně odříkali slib 1 skaut a 2 světlušky. Ten se uskutečnil v sobotu 9.7. Ve stejný den mezi nás zavítal polanecký pan farář, aby nám přímo na tábořišti odsloužil mši sv. pro věřící skauty, za což mu děkujeme. A co by to bylo za tábor bez výletů do okolí. Navštívili jsme např. bývalý železniční tunel ve Slavíči či koupaliště v Lipníku n. Bečvou.

Jinak řečeno, program byl nabitý ažaž a dny rychle utíkaly, takže byl najednou před námi poslední den a my se museli vydat na zpáteční cestu domů. V Polance následovalo rozdání zavazadel a přenesení skautských věcí do klubovny. Jelikož se po našem odchodu ještě na stejném místě odehrálo několik dalších táborů (od oddílu Bílí Hadi spadající pod naše středisko a 2 tábory od ScioŠkoly), proběhlo bourání tábořiště 14. srpna.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří nám jakoukoli formou pomohli s tím, aby se vůbec mohl tábor uskutečnit. Velký dík patří nejen vedoucím, kteří svou roli vykonávají dobrovolně a bez nároku na jakýkoliv honorář, nýbrž také rodičům a kamarádům, kteří nám pomohli se stavěním a bouráním tábořiště. Stejně tak patří velký dík Moravskoslezskému kraji, jenž nás podpořil v rámci dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2022", projekt „Tábory Skaut Polanka 2022“.

Chceš se také ty stát skautem? Navštiv jednu z našich schůzek! Scházíme se v klubovně na farské zahradě. Více informací na www.skautpolanka.cz.

HOLKY 2. - 5. třída  - Veverky                                                        pondělí 16:30-18:00

BENJAMÍNCI (od 5 let do 1. třídy) - Tarbíci                                   úterý 16:30-17:30

KLUCI a HOLKY 6. - 9. třída - Medvědi                                        středa 16:30-18:00

KLUCI 2. - 5. třída - Křováci                                                             čtvrtek 16:30-18:00

za skauty Vojtěch Fešar