Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 ulice 1. května

23/5 2022

Podrobnosti níže 

Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 ulice 1. května

V letošním roce proběhne rozsáhla rekonstrukce a modernizace silnice II/478 ulice 1. května, protínající celý městský obvod. Jedná se o poslední etapu rozsáhlého projektu, který řešil rekonstrukci krajské silnice v celé její délce od Nové Bělé až po hranici s městem Klimkovice.  Na našem katastru se letos jedná konkrétně o úsek mezi křižovatkou s ul. Svinovská po hranici města Klimkovice.  Práce spojené s rekonstrukci vozovky a navazujících objektů budou prováděny v době od 6.3. – 30.6.2022.  Samotná rekonstrukce vozovky je rozdělena do tří etap.

3. etapa – úsek od křižovatky s ul. Hraničky  po křižovatku s ul. Svinovskou (23.5. – 30.6.2022)

V každé etapě bude v daném úseku vyloučena tranzitní doprava. Individuální doprava bude vedena po vyznačených objízdných trasách, příjezd k nemovitostem s jediným přístupem z ul. 1. května a zároveň příjezd k nemovitostem na dopravně slepých komunikacích napojených na ul. 1. května bude obyvatelům umožněn, vyjma úseků a doby, kdy budou probíhat práce na komunikaci tzn. sanace popř. recyklace podkladních vrstev vozovky, která je prováděna na celou šíři komunikace. V době pokládky nových živičných vrstev, která bude probíhat za úplné uzavírky daného úseku, nebude příjezd umožněn vůbec a bude vyloučena také dopravní obsluha, resp. bude nutné respektovat aktuální stav pokládky asfaltových vrstev, o čemž bude zhotovitel dopředu občany, firmy a ostatní subjekty (které mají výjezd pouze na ul. 1. května) v dostatečném časovém předstihu informovat prostřednictvím informačních letáků, ve kterých budou uvedeny veškeré potřebné informace o délce a rozsahu samotného omezení. Jednotlivé uzavírky budou označeny zákazem vjezdu s dodatkovou tabulkou s textem „mimo dopravní obsluhu“ a označením slepé ulice.

Hlavní objízdné trasy pro individuální dopravu budou označeny přes ulici Rudnou, mírnější varianta je pak přes osadu Janovou. V rámci první etapy bude možno částečně využít místní komunikace a to ul. Nábřežní a U Rybníčku. Obyvatelé Mírové osady pak budou nasměrování ke sběrnému dvoru a dále pak po nové polní cestě s výjezdem na ul. Hraničky. Uzavírku druhé etapy bude možno objet po ul. Za Humny. Výjezd z uzavírky třetí etapy bude možný po ul. Obloukové a ul. Za Humny.

Organizace MHD po dobu uzavírek

III. Etapa, uzavírka od ul. Hraničky po ul. Svinovskou (od 22. 5. 2022. do 30. 6. 2022)

Autobusová linka č. 46 – bude vedena přes Janovou – Polanka střed – Horní Polanka – Hraničky – a dále zpět na konečnou Polanka.  Od zastávky Jelínkova zavedená kyvadlová doprava označení  X46 na Dolní Polanku s konečnou na zastávce Polanka železniční zastávka.

Autobusová linka č. 76 – bude jezdit po své trase

Autobusová linka č. 59B – bude jezdit po své trase

Zastávka Dolní Polanka bude přemístěna mimo uzavřený úsek.

Aktuální informace budou dostupné na stránkách městského obvodu www.polanka.ostrava.cz, nebo na stránkách dopravního podniku www.dpo.cz.