Realizace nových autobusových zastávek „Přemyšov“

1/9 2022

Realizace nových autobusových zastávek „Přemyšov“

Realizace nových autobusových zastávek „Přemyšov“

Začátkem měsíce září 2022 bude na ul. Ostravská zahájena výstavba nových autobusových zastávek „Přemyšov“. Předmětem  projektu je vybudování bezbariérových nástupišť, přístupového chodníku od ul. Příměstská, přechodu pro chodce a nové veřejné osvětlení. Po dobu výstavby budou nástupiště dočasně přemístěny blíže k osadě Janová. Investorem této stavby je městský obvod Svinov.