Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Poslední možnost výměny starého kotle za nový!

Poslední změna: Pátek 18.01.2019 12:03

Vážení spoluobčané,

 

Ministerstvo životního prostředí umožní dalším desítkám tisíc domácností pořídit si nový ekologický zdroj vytápění. Spouští třetí a zároveň finální vlnu kotlíkových dotací, které významně zlepší kvalitu ovzduší v Česku. Mezi kraje ministerstvo rozdělí 3,125 miliardy korun na výměnu dalších až třiceti tisíc starých kotlů na tuhá paliva. Právě provoz těchto kotlů v září 2022 skončí. Předpokládanou legislativní změnou zákona o ochraně ovzduší a souvisejících vyhlášek lze tedy předpokládat zvýšení počtu kontrol zdrojů vytápění u rodinných domků.

 

Díky Programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech Moravskoslezského kraje (formou bezúročné zápůjčky) si ve 3. vlně tzv. “Kotlíkové dotace“ můžete pořídit:

-        tepelné čerpadlo,

-        kotel na biomasu (ruční plnění, automatický),

-        plynový kondenzační kotel.

 

Přijďte se do 20.02. 2019 informovat o možnosti bezúročné zápůjčky ve výši 150 000 až 200 000 Kč na předfinancování výměny nevyhovujícího kotle na pevná paliva včetně zajištění služeb specialisty na výměnu kotle. Pořízení zápůjčky je spojeno s kotlíkovou dotaci, kde můžete získat až 95% vynaložených nákladů zpět.

 

Více informací získáte na ÚMOb Polanka nad Odrou, odbor stavební a životního prostředí u Bc. Beaty Štěpánové, tel. 599425110, e-mail: bstepanova@polanka.ostrava.cz.

Kontakt

Kontaktní centrum staturátního města Ostravy

844 121 314


Spojovatelka úřadu

599 425 101


Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
1. května 330/160
725 25 Ostrava


Úřední hodiny »