Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Poplatek za psy

Poslední změna: Středa 15.05.2019 13:33

 

Vážení spoluobčané, upozorňujeme Vás, že místní poplatek ze psů byl splatný do konce března 2019.

Ty z Vás, kteří dosud poplatek neuhradili, žádáme, aby tak učinili co nejdříve. Jinak přikročíme k vymáhání dlužné částky, jejíž výše může být až trojnásobná.  Proveďte tedy úhradu poplatku neprodleně na pokladně úřadu každé pondělí a středu od 7:30 do 11:15 a od 12:15 do 17:00 hodin. Případně je možné uhradit poplatek bezhotovostně na účet číslo: 1649327379/0800, var. symbol 1341, za který dopíšete č. p. Vašeho domu a do poznámky uveďte jméno majitele psa.

Kontakt

Kontaktní centrum staturátního města Ostravy

844 121 314


Spojovatelka úřadu

599 425 101


Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
1. května 330/160
725 25 Ostrava


Úřední hodiny »